s-ledamöter i nämnderna 2015-2018

Kommunstyrelsen:
Pierre Sjöstrom, gruppledare
Laila Olsen, ordinarie
Torbjörn Lövendahl, ordinarie
Carina Dilton, ordinarie
Werner Unger, ersättare
Pia Jönsson, ersättare
Björn Stigborg, ersättare
Richard Fridh, ersättare

Socialnämnden:
Pia Jönsson, gruppledare
Gopakumar Nair, ordinarie
Annika Plym-Olson, ordinarie
Kristina Saunders, ersättare
Bodil Hansson, ersättare

Barn- och utbildningsnämnden:
Laila Olsen, gruppledare
Rickard Sewerin, ordinarie
Marie Saltarski, ordinarie
Hali Liddell, ersättare
Elna Johansson, ersättare

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden:
Carina Dilton, gruppledare
Björn Stigborg, ordinarie
Renée Stigborg, ordinarie
Marcus Sollvén, ersättare
Fredrik Olson, ersättare

Tekniska nämnden:
Werner Unger, gruppledare
Agneta Nilsson, ordinarie
Ingvar Carlsson, ordinarie
Line Weckström, ersättare
Sten Lindahl, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden:
Richard Fridh, gruppledare
Ann-Christin Klint Kronkvist, ordinarie
Felicia Fredriksson, ordinarie
Agge Angusson, ersättare
Gert Sparr, ersättare fr o m 17 oktober 2016

Valnämnden
Björn Stigborg, gruppledare
Pia Jönsson, ordinarie
Ingvar Carlsson, ersättare
Solveig Ohlsson, ersättare

Kommunal handikapprådet:
Marie Saltarski, gruppledare
Renée Stigborg, ordinarie
Anita Bonder, ersättare
Hans-Åke Lorentzson, ersättare
Anita Bonder. ersättare

Kommunala seniorrådet:
Renée Stigborg, ordinarie
Kerstin Olsson, ersättare

Kommunrevisorer:
Thomas Schiffer, ordförande
Stefan Knutsson, ordinarie

Gemensam samarbetsnämnd 1 (IT-nämnd):
Pierre Sjöström, ordinarie
Torbjörn Lövendahl, ersättare

Gemensam samarbetsnämnd 2 (Geoinfo):
Pierre Sjöström, ordinarie
Torbjörn Lövendahl, ersättare

Gemensam samarbetsnämnd 3 (vissa kommuninterna stöd- och servicetjänster)
Pierre Sjöström, ordinarie
Torbjörn Lövendahl, ersättare

Staffanstorps Centrum AB
Pierre Sjöström, ordinarie
Laila Olsen, ordinarie
Torbjörn Lövendahl, ersättare
Solveig Ohlsson, ersättare

Staffanstorpshus AB
Pierre Sjöström, ordinarie
Laila Olsen, ordinarie
Torbjörn Lövendahl, ersättare
Solveig Ohlsson, ersättare

Staffanstorps Kommunfastigheter AB
Pierre Sjöström, ordinarie
Solveig Ohlsson, ersättare

Staffanstorps Energi AB
Werner Unger, ordinarie
Solveig Ohlsson, ersättare

Business Port Staffanstorp AB
Pierre Sjöström, ordinarie
Laila Olsen, ordinarie
Torbjörn Lövendahl, ersättare
Carina Dilton, ersättare

AB Malmöregionens Avlopp (ABMA)
Werner Unger, ersättare

Uppåkra Arkeologiska Center
Hali Liddell, ersättare

Nämndemän i tingsrätten (mandatperiod 2015):
Carina Dilton
Fredrik Olsson
Agge Angusson

Nämndemän i Förvaltningsrätten (mandatperiod 2015)
Agneta Nilsson
Britt Liljekvist

Nämndeman i Hovrätten (mandatperiod 2015)
Marie Saltarski

Helfrid och Lorenz Nilssons Stiftelse:
Pia Jönsson, ordinarie

Kommunal vigselförrättare:
Solveig Ohlsson

Sidan uppdaterades senast: 2016-10-19 16:38