Våra föreningar

Alla 3 s-föreningarna har nu lagts ner.

Under 2012 har man beslutat att de tre s-föreningarna ska vara vilande och att all verksamhet ska drivas av Arbetarekommunen som har fått en ny organisation med kommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.

S-föreningarna som lagts ner är: Staffanstorps Socialdemokratiska s-förening. Mellanvångens S-förening och Uppåkra-Hjärups s-förening.

Kvinnoklubbarna är: Staffanstorps Socialdemokratiska kvinnoklubb och Hjärups Socialdemokratiska kvinnoklubb. 

Vi har också en ny SSU-klubb som bildats under hösten 2014. SSU Jämlikhet heter klubben.

Se mer detaljer under respektive förenings flik!