Utökade tider i barnomsorgen

Vi tror att det skulle underlätta för många föräldrar om barnomsorgstiderna var betydligt flexiblare. Öppettider i butiker och krav på ökad tillgänlighet i många andra verksamheter har förändrats påtagligt de senaste åren.

Förslaget som nu Alliansen enats om är att till 2012 öppna upp för en förskola att utöka öppettiderna. Vi Socialdemokrater föreslog att tre avdelningar skulle utöka öppettiderna. Vilket även förvaltningen själva förordade.

Att man nu väljer att införa möjligheten beror även på en förändring i skollagen som ställer tydligare krav på kommunerna att se till att erbjuda barnomsorg även på obekväma tider.

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-23 17:19