Debattglada politiker i fullmäktige

Måndagen den 14 november var det dags för fullmäktige att fatta beslut om budgeten för 2012. Många var uppe i talarstolen och argumenterade för sina förslag, framförallt från oppositionspartierna s, v och mp. Efter drygt två timmar fattades beslutet som givetvis gick den borgliga majoritetens väg. Men det får ändå ses som en framgång att få fler allianspolitiker än vanligt att komma upp i talarstolen och tala för sin politik.  

Budgetdebatten inleddes först med en föredragning av kommunens nytillträdda ekomonichef Erica Bjärsved.

-Det är en svag budget som läggs fram, sa hon. Med syftning på att den inte når upp till de mål som politikerna själva har satt upp när det gäller överskott, lägre skattesats samt högre soliditet. Ett överskott som kan behövas för alla de investeringar man vill göra de kommande åren

De verksamhetsområden som mest debatterades var förskolan, grundskolan, gymnasiet, äldrevården och IFO. De områden där vi Socialdemokrater lagt lite mer resurser än Alliansen.

Frågor som ställdes till Alliansen var bland annat hur man har tänkt sig att finansiera nybyggnation av förskola i Spekeröd, hur man tänkt sig att hemstjänsten skall klara att hålla bedgeten, när man redan nu vet att drygt två miljoner fattas? Hur man har tänkt sig att hålla budgeten för försörjningsstöd när inget pekar på att fler kommer att komma i arbete närmsta året? Hur man tror att hemstjänstpersonalen skall kunna komma ner i "kringtid" på en så låg nivå som ingen kommun i landet lyckats med? 

Svaren som kom, i de fall de besvarades, kändes inte speciellt betryggande för kommuninnevånare som månar om en bra hemstjänst för både brukare och personal.

En annan fråga man kunde ställa sig under budgetdebatten var: Är vårt nya kommunalråd Kent Sylvan bara en m-märkt marionett? Man fick lätt intrycket av att kommunens leds av en viss Centerpartist från Ödsmål. Lite mer kan man vänta sig av kommunens , utan tvekan, näst största parti! 

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-15 17:41