Ett kongressombuds betraktelser

Janette Olsson berättar för oss vad som hände därinne i kongressbubblan på svenska mässan i Göteborg under fem dagar. En intensiv och omtumlande upplevelse.

 

Min första partikongress!

Fem intensiva dagar med 1926 motioner och partiprogram att fatta beslut om. Tal av partiordförande och inbjudna gäster.
Nu i efterhand förstår jag att det är svårt att veta vad som väntar. Hur det är att sitta temagrupper och att ha informella möten distrikten emellan.
Jag och Maria Steen från Kungälv satt med i temagruppen ”Ordning och reda i välfärden” som hade frågan om vinster i välfärden på sitt bord. I den gruppen var vi rätt långt ifrån varann, om man säger så.

Spelet med kompromisser och enskilda överläggningar drog igång direkt efter temagruppens arbete avslutats. Där fick inte Bohuslän ingå. Vi kom dit eniga om att stödja LO:s non profit-linje, och Baylan uttryckte att han var bekymrad över Bohusläns hårda hållning.

Vi som var emot vinstuttag i välfärden och ville ha en begränsning träffades å andra sidan och diskuterade och räknade distrikt som stödde vår linje. Kompromissen kom så på fredag vid 13-tiden och senare antogs förslaget enhälligt.

Vår ståndpunkt och samverkan gjorde att vi kom till ett bra beslut, men resultatet av det ser vi först när vi vunnit valet. Rent personligt tycker jag att det hade varit bra att veta att det var på det här viset frågor avgörs, eftersom jag upplevde en frustration att bli utestängd från uppgörelsen. Men det verkade fungera olika i olika temagrupper beroende av vilka som ledde arbetet.

Några viktiga beslut:

Jobben är viktigast, slogs fast och arbetslösheten ska bli lägst i Europa.

Beslut togs om att begränsa vinstintresset i vård, skola och omsorg med kvalitetskrav och att vinstintresset inte ska vara styrande. Det är också bra att kommunerna kan få bättre möjligheter att stoppa de friskoleetableringar som inte ligger i kommuninvånarnas intresse. 

Kommuner och landsting avgör om upphandlingar och valfrihetssystem ska riktas till enbart non profitaktörer.

Beslut togs om att att lagstadga om barnomsorg på obekväm arbetstid, vilket är en otrolig viktig vink redan nu till kommunerna.

SSU var bestämda med att driva 90-dagars garantin för arbetslösa ungdomar, vilket de också fick igenom.

S-kvinnors krav på tredelad föräldraförsäkring var kongressen inte riktigt mogen för.  Det ska införas med början nästa mandatperiod och med knyta ytterligare en månad till vardera förälder.

En av de riktiga höjdpunkterna var Jens Stoltenbergs tal, vilket entusiasmerade och gav oss alla hopp om att välfärdsbygget och att halvera arbetslösheten är möjligt. 

Sist vill jag nämna vår ombudsdelegation från Bohusläns partidistrikt, ett fantastiskt gäng! Vi förde samtal, resonemang, skrattade, grät och blev vänner.

Tack för att ni gav mig möjlighet att uppleva all detta partivänner!

Janette Olsson, ombud i Bohusläns kongressdelegation

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-11 17:23