Hedrandet av Per Nyströms minne

Stenungsunds Kommunfullmäktige har under tidigt 2000 tal tillstyrkt min motion om att Kommunen skall utse en plats som vi skall benämna "Per Nyströms Plats" för att hedra landshövningen som har stor del i att Stenungsund fått den utveckling som fortfarande pågår.

Vuxenberedningen lade fram ett förslag om Badhustorget, efter att det bebyggts och upprustats, detta förslag antogs av Kommunfullmäktige.

Torget bebyggs och rustas just nu upp och det är med stort bakomliggande intresse som jag nu ställer frågan till Atne Olsson:

Har det tagits några kontakter med expoatörerna om var som utsmyckningen skall finnas på torget och har man i så fall redan bestämt hur den skall se ut?

Kan flera, förhoppningsvis lokala, konstnärer bjudas in för att slutligen få ett vackert konstverk utformat som till slut kan placeras på Badhustorget?

 

Lars-Ebbe Pettersson

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-23 19:00