Moduler till elever i Stora Höga skolan

Den 28 september påbörjades montering av moduler till elever i Stora Högaskolan, detta när skolan varit igång drygt en månad.

Det kommer att dröja ytterliggare ett antal dagar innan man kan använda dessa moduler som klassrum för eleverna.

Chefen för skolan i Stenungsund har betonat behovet av fler lokaler i Stora Höga eftersom antalet elever ökar. Det har inneburit att det har avsatts pengar i budgeten för nya skollokaler.

För ett par år sedan ifrågasatte bildningsutskottets ordförande vem som planerade att bygga ut skolan i Stora Höga eftersom han ansåg att skolan inte skulle bli större.

Mina frågor till bildningsutskottets ordförande är:

Vad har du för ansvar för att inte klassrum fanns klara i Stora Höga till skolstart?

Vad har du som Bildningsutskottets ordförande gjort, tagit initiativ till, i Bildningsutskottet för att det skulle finnas undervisningslokaler från skolstarten i höst i Stora Höga?

Var det en överraskning för Bildningsutskottets ordförande att det fanns behov av nya lokaler?  I så fall, när uppdagades det av ordförande?

Vad tänker Bildningsutskottets ordförande göra för att det inte skall uppstå igen i kommunen?

Är det som nu görs bra ekonomi för kommunen?

 

Bo Pettersson

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-23 19:03