Motion om ny förskola i Stora Höga

För ett antal år sedan så fanns det en diskussion om att placera en förskola nere längs Högavägen, norr om Gläntans väg. Området ägs av egnahemsområdet som ligger mellan Högavägen och Skårsvägen.

För cirka 15 år sedan så var inte ägarna av marken intresserade av att sälja till kommunen. Nu har vi fått indikationer på att situationen ser annorlunda ut, ägaren kan vara intresserad av att sälja marken.

I Stora Höga finns två stora förskolor mycket nära varandra, Getskärs förskola med fyra avdelningar, på Karins väg och Anrås förskola med fem avdelningar.

Nu finns det en planering som handlar om att placera ytterligare en förskola, eller rättare sagt flytta Stora Höga förskola till ”Emils plan” vid Stora Högaskolans ”lågstadieskola”. Detta vore olämpligt ur flera synpunkter:

  •   Stora Högaskolan är en stor skola med begränsade lekytor
  •   Ytterligare begränsningar vore dumt, om inte alternativ funnes.
  •   Tre stora förskolor inom ett så nära område leder till överflödsytor      inom några år, vilket är oekonomiskt och opraktiskt.    

 

Mitt förslag är:

att den kommunala förvaltningen får i uppdrag att köpa in marken, göra de planändringar som eventuellt behövs samt uppföra en förskola i detta område som ersätter Stora Höga förskola.

 

Motionär:

Carola Granell, för Socialdemokraterna

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-08 14:44