Socialdemokrater på olika uppdrag i kommunen

Här hittar du vilka socialdemokrater som har vilka uppdrag. Mandattiden 2011-2014. Socialdemokraterna har 13 ledamöter av 41 och vi är därmed största parti .

Kommunsfullmäktige
Ordinarie ledamöter

Bo Pettersson   
Eva Warnvik Ahlén - 1:e vice ordförande
Jan Ruden   
Carola Granell  
Lars-Ebbe Pettersson
Eva Lyvén
Roger Andersson   
Carin Oleryd   
Jan Rohlén   
Liz Noréen   
Olof Lundberg  
Gunnel Lundgren   
Benny Dickborn

 

Ersättare

Janette Olsson   
Morgan Andersson   
Pia Andell  
Christer Svensson  
Therés Snäll   
Göran Börjesson
Berith Svensson

Kommunfullmäktige är kommunens högsta organ och dessutom det enda
direktvalda politiska organet.

I 3:e kapitlet, 9 paragrafen i kommunallagen regleras kommunfullmäktiges
beslutsområde.
Mål och riktlinjer för verksamheten.
Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.
Nämndernas organisation och verksamhetsformer.
Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar.
Val av revisorer och revisorersättare.
Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda.
Årsredovisning och ansvarsfrihet.
Folkomröstningar i kommunen.

Kommunstyrelsen
ordinarie

Bo Pettersson - 2:e vice ordförande 
Roger Andersson  
Carola Granell   
Janette Olsson     
Olof Lundberg

Ersättare

Katja Nikula
Pia Andell
Carin Oleryd
Jan Rohlen


 

Vi kommer att fylla på med uppgifter om utskott och beredningar.

 

  
   

Sidan uppdaterades senast: 2011-09-11 00:10