Två unika temakvällar på Fregatten i Stenungsund

 

Hur bemöter vi intolerans, fördomar och rasism?

 

Torsdag 13 feb kl:18:00 på Kulturhuset Fregatten i stenungsund blev en fantastisk kväll och ögonöppnare!

En kväll om positiv antirasism

 ___________________________________________________________________________________________

Torsdag 13 mars kl:18:00

Från missbruk till migration - hemlösheten.

Aaron Israelson, Faktums chefredaktör, berättar om vad han möter i sin vardag vad gäller hemlöshet, utsatthet och om människor som kommer till Sverige för att få ett bättre liv.

Faktum är de hemlösas tidning. Försäljarna köper tidningen för 25 kronor, säljer den för 50 och behåller mellanskillnaden. Att sälja Faktum är ett jobb, inte välgörenhet. Faktum arbetar för att skapa debatt och opinion kring hemlöshet och socialt utanförskap. 

Att ha ett jobb mer än bara pengar på fickan. För vissa är jobbet som tidningsförsäljare ett steg tillbaka mot ett mer ordnat liv. För andra är det ett sätt att hålla sig flytande. Att vara Faktumförsäljare innebär att ta ansvar, planera sin vardag, skapa sig rutiner och ett socialt sammanhang.

________________________________________________________________________________________________

Temakvällarna vänder sig till dig som är fackligt- och/eller politiskt förtroendevald.

Platserna är begränsade, först till kvarn gäller!

Anmäler dig gör du till Socialdemokraterna i Stenungsund via
Janette Olsson  janette.olsson@stenung.stenungsund.se | 073 159 72 62 

Carin Oleryd      carin.oleryd@live.se | 073 622 78 77                                                              

Temakvällarna anordnas i samarbete med Socialdemokraterna i Bohuslän och IF Metall Bohuslän-Dal

Sidan uppdaterades senast: 2014-01-14 13:54