Vem är SKL till för, undrar Bosse Pettersson

Sveriges kommuner och landsting, SKL, står för produktion eller upphandling av välfärd för 9 500 000 invånare i Sverige. I höstas hade SKL stor kongress med över 400 ombud från hela landet. Kongress skulle diskutera och ta ställning till vad SKL skulle ha för verksamheten de kommande fyra åren. Det var en kongress som passerade helt obemärkt förbi i Sverige. Jag undrar varför?

Kanske var det på grund av frånvaron av intressanta debatter där olika idéer prövas mot varandra. Istället för debatt genomfördes omröstningar direkt efter inläggen. Var majoriteten i styrelsen rädda för att debatt skulle kunna leda till oönskade beslut eller att det skulle kunna innebära kritik mot sittande regering.

De som är ansvariga för att bedriva välfärden i Sverige, kommun- och landstingsordförande och oppositionsråd, är nu inbjudna till ett SKL happening i Stockholm den 23 maj.

På dagordningen står den mycket viktiga frågan om klimatet och hur vi skall minska klimatpåverkan till 2050.  Inbjuden talare är miljöministern, som få vet namnet på utanför den politiska kretsen. Hon är faktiskt lika anonym som SKL.

 

Skall även detta bli ”det tystas konferens” som kostar mer än en miljon kronor att genomföra.

Vågar SKL:s ledning ställa några krav på regeringen?  Vill regeringen ta sitt ansvar eller kommer man att skylla på den internationella ekonomin. Skall kommuner och landsting ställa upp på en bra klimatpolitik, vilket vi gärna gör, måste vi få rätt förutsättningar.

Under 90- talet och början på 2000-talet gjorde Sveriges kommuner och landsting stora insatser så att Sveriges CO2 utsläpp minskade. Det gjordes med ett mindre statligt bidrag och lokala investeringsplaner, LIP.

 

Nu är det dags för SKL att visa att de är tigern som ryter och inte lägger sig platt i överenskommelser från staten.

Annars måste vi ställa oss frågan, vem är SKL till för?

Har man glömt vem som är SKL:s uppdragsgivare?

Sitter man i knät på Rosenbad eller vågar man stå upp för Sveriges kommuner och landsting?

Vad har man drivit på sedan ansvarskomittens rapport 2004? 

Vågar man inte se att Sverige har nya utmaningar?

När världen förändras måste väl även detta leda till en förändrad organisation eller ett förändrat ansvar i Sverige?

Varför är ni så tysta SKL?

När skall ni med kraft driva på utjämningskomittens förslag till ett rättvisare Sverige?

Hur länge skall vi se vissa kommuner gynnas och andra missgynnas?

Av någon outgrundlig anledning ligger de mest gynnade kommunerna närmast Hornsgatan.

Om SKL skall vara en kraft i samhället måste man våga ta ställning.

När skall SKL sluta göra överenskommelser som inte är förankrade i landet utan endast i regeringskansliet?

SKL stödjer uppenbarligen en regering som delar ut nålpengar istället för att värdesäkra statsbidraget för det som riksdagen beslutat och som skall verkställas av oss ute i landet.

Varför ställer man upp på sagan om kejsarens nya kläder?

Skall vi få se ett kaxigare SKL på ordförandedagen eller skall dysterkvistarna på SKL ekonomiavdelning få råda?

Anders Knape, tror du på Sveriges 289 kommuner och Sveriges landsting?

Väntar med spänning på vad som kommer att ske eller om man gör som strutsen och stoppar huvudet i sanden?

Jag hoppas att få se rubriken: Musen som röt.

 

Bo Pettersson, Socialdemokrat från Stenungsund

ombud på SKL:s kongress 2011 samt deltagare SKL:s ordförandedag 2012

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-18 11:40