Vår politik

Våra Socialdemokratiska grundpelare är frihet, jämlikhet och solidaritet. Frihet genom att verka för ett öppet, solidariskt och demokratiskt samhälle som bygger på mångfald, trygghet och rättvisa. Men inte på frihet där några få på bekostnad av någon annan.

Jämlikhet genom att vända utvecklingen med ökade klyftor i samhället och verka för alla människors rätt till lika möjligheter.

Solidaritet genom att de mer resursstarka hjälper de med mindre resurser genom att vi ska ha ett starkt välfärdssystem bekostat av gemensamma skatter.

Vi tror på mångfald och på alla männsikors lika värde och att alla människor vill och kan bidra och ska tas tillvara. Vi tror på ett samhälle där människor känner delaktighet och ansvar och att alla människor ska ha rätt till arbete och rätt att få vara med i samhällsutvecklingen.

För oss Socialdemokrater i Stenungsund är målet att öka Stenungsunds invånares livskvalitét, och det når vi genom att fortsätta utveckla Stenungsund, skapa framtidstro och investera i framtiden. Nu och i framtiden, så att våra barn och framtida generationer vill och kan leva i vårt gemensamma samhälle.

Det är socialt hållbart samhälle.

Det är ekologiskt hållbart samhälle

Det är ett ekonomiskt hållbart samhälle.

Rekommenderat

Ideologi

Läs intressanta och ideologiska artiklar i www.nytid.se av Ann-Marie Lindgren - Arbetarrörelsens tankesmedja

Senaste nytt

Senaste nytt som RSS

Visa alla nyheter