Äldreomsorg

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2013 att ge Vård och äldreomsorg i uppdrag att bereda Jeanette Olssons (S) motion om fallprevention bland äldre i kommunen. en inventering görs rörande hur arbetet med fallprevention går till idag  kommunfullmäktige initierar en översyn om hur man kan arbeta förebyggande med fallolyckor hos äldre i kommunen  det fallförebyggande arbetet utvecklas

Vi har en god äldreomsorg i Stenungsund men vi gör för lite för att förhindra fallolyckor och det lidande detta medför för den enskilda, menar Janette Olsson (s), vice ordförande i Sociala utskottet.

Janette pekar på några enkla åtgärder som visat sig mycket effektiva. "För det första så har mer än hälften av alla kommuner i Sverige så kallade "fixartjänster". Under vår tid vid makten i stenungsund hade vi en "fixar-Malte" som kunde hjälpa de gamla med sysslor som man hade svårt att klara själv och som ökade risken för fall och skador. Det kan handla om att byta glödlampor, tvätta fönster osv. Men när Moderaterna tog över togs denna tjänst bort. Göteborg tänker dela ut broddar. Något som jag skrev en motion om inför förra vintern och som Alliansen bara raljerade över. I Göteborg tror man att denna åtgärd betalar sig snabbt och med råge."

Sociala utskottets ordförande Rigmor Arvidsson (M) är däremot nöjd och inväntar socialstyrelsens nya riktlinjer för bemanning. "Men", fortsätter Janette, "det finns ju inget som hindrar att man går före. Att man tar tag i problemet och visar vilja.

 

Rekommenderat

Äldre

Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten.  Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen...

Senaste nytt om Äldreomsorg

Senaste nytt som RSS

Visa alla nyheter