Interpellation om äldreboende på C W Borgs väg

2007 gavs ett uppdrag till dåvarande kommundirektören att se över behoven av särskilda boenden. Resultatet redovisades sedan i kommunfullmäktige som gav i uppdrag till Vuxenberedningen med stöd av två personer från Fysisk o miljöberedningen och två personer från Ekonomi o personalutskottet att definiera den politiska viljan för ett nytt särskilt boende för äldre.

Det ledde fram till att ett enigt kommunfullmäktige beslutade att nästa särskilda boende skulle ligga på C W Borgs väg. Det var före valet 2010, närmare bestämt till kommunfullmäktige den 27 mars 2009.Det har inneburit att Stenungsunds kommun har köpt in mark med bostäder för detta ändamål.Det har varit ute ett planprogram som har visat för Stenungsundsborna och de närboende. Det har gjorts riskutvärdering och geotekniska undersökningar.

På kommunfullmäktige i juni 2011 ville dåvarande tf kommunalrådet genomdriva kundval med att sälja ut marken till riskkapitalister som skulle kunna tjäna pengar på de äldre och kommuninvånarna i Stenungsund.

Detta lyckades vi i oppositionen hindra. Sedan har frågan ställts både i media och på kommundelstämmor, när kommer det ett särskilt boende för äldre på C W Borgs väg?  Svaret från de borgerliga har varit att man återkommer innan sommaren, sedan att man återkommer innan jul .

På pensionärsrådet, enligt protokollet står det att läsa:”Ordförande informerade om att detaljplanen rullar på. Flera föreningar har föreningslokaler på C W Borgs väg och har fått rivningskontrakt från fastighet. Ordförande lovar att ta med sig frågan till nästa samhällsbyggnadsutskott”.

I Lokaltidningen, tisdagen den 16 oktober, står följande: De borgerliga är beredda att skrota planerna på ett äldreboende på C W Borgs väg.

Det Sociala utskottet har informerats om ärendet den 2 oktober 2012. Skall upp till beslut på Sociala utskottet den 6 november 2012.

Socialdemokraterna står fast vid vad vi sa i valet 2010 tillkommuninvånarna. Vi skall bygga ett nytt särskilt boende för äldre på C W Borgs väg.

Står Moderaterna fast vid vad de sa i valet 2010 om särskilt boende för äldre på C W Borgs väg?

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande är följande.Gäller kommunfullmäktiges beslut angående C W Borgs väg?Varför var något akut bråttom, för 1,5 år sedan, som nu fördröjs hela tiden? Många äldre är oroliga. De som skulle vilja ha ett särskilt boende, men som inte får plats, blir ännu mer oroliga nu. . Det beror på er otydlighet.

Är du av samma uppfattning som Samhällsbyggnadsutskottets ordförande?

 

Bo Pettersson

Socialdemokraterna

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-08 19:48