Åsikter om nytt äldreboende

Nu har det kommit in en del synpunkter från kommuninnevånare angående ett nytt äldreboende på CW Borgs väg. Här kan du läsa några av de synpunkter som skickats via e-post till Bo Pettersson. 

 

"Jag stödjer tanken med ett kommunägt äldreboende o helst

ochså kommunal drift.

Men den kommunala omsorgen fungerar inte perfekt heller.

Bla på orimliga besparingar och dålig kommunikation från

ledningen.Det talas om hur många jobb som kommer att finnas

inom välfärdssektorn i framtiden.

Då måste kommunerna börja med att bli bra arbetsgivare

och erbjuda HELTIDSTJÄNSTER , BRA LÖN , BRA SCHEMAN o

KOMPETENSUTVECKLING , annars finns ingen arbetskraft som

vill ha de jobben.

Arbetar själv inom äldreomsorgen och ser brister i dagens org.

Enhetscheferna har blivit nästan enbart adm o ekonomer i stället

för att aktivt leda o inspirera till utveckling o nytänkande i verk-

samheterna.Det saknas i mycket ett tydligt ledarskap där flera

arb grupper inte fungerar optimalt o lämas åt sitt öde.

Det finns brister i tex kontaktmannaskap , social dokumentation

och genomförandeplaner som är gamla , ej uppdateras o ej följs.

Jag önskar arbeta inom en organisation som främjar professionalism

och nytänkande istället för att styras av allmänna tyckanden."

 

"Att det skall vara kommunen som äger detta bör väl inte vara något tvivel

om efter vad som hänt de senaste månaderna. Med kommunen som ägare är ju

initiativet kommunens men med privat ägande ser vi ju hur det kan gå. Och

med tanke på att "alla" mer eller mindre i vår ålder står i kö för en

lägenhet på torget så är det väl helt klart att det i den delen av kommunen

som många vill bo då man blir äldre. Nära till affärer och inte minst att

lätt komma ut och träffa människor."

  

"Ja, driv er linje hårt! Jag är helt enig med er att kommunen skall äga
huset eftersom det i en framtid ger större valfrihet. Helst ser jag att
även driften sköts av kommunen. Min uppfattning har hela tiden varit
densamma och har föstärkts  efter höstens avslöjanden."

 

"JAAA, här hemma syns det oss som om det bästa vore att ha vården
´någorlunda skyddad´ under kommunalt överinseende. OM det skulle löna sig,
så får vi ju alla i kommunen nytta av det, så icke med privat vård där ett
fåtal blir ännu rikare . . . ."

 

" Hej Bosse!  Vi är 75 år och ännu så länge bor vi bra i Spekeröd
men man vet ju inte hur länge man får vara frisk och kan bo så här och då
verkar det tryggt med ett kommunalt boende i Stenungsund men det får inte
dröja för länge innan det blir klart."

 

"Hej Bosse.....det är bra att ni gör sådana här utskick till hushållen, vi
känner oss delaktiga i dina beslut när  vi  får ett papper i handen. Kämpa
väl och ge borgarna  ordentligt på moppe."

" Vi håller helt med dig angående äldreboendet
på C.W. Borgs väg. Sådana saker skall
bara  vara i kommunal regi."

 

"hej.instämmer i att kommunen ska äga äldreboenden. men man måste ha bättre personaltäthet, och utbildad personal,chefer som vet vad äldreomsorg
innebär och som finns på plats.Alltså inte har sitt kontor i annan byggnad.Tyvärr kommer jag inte att rösta på ditt parti så länge JUHOLT är ledare."

 


"Hej! Vi stöder ert förslag om att börja bygga äldreboende på C.W. Borgs väg
snarast och att det skall vara kommunalägt."

 

"Jag o min fru tycker det är ett bra förslag att bygga äldreboende på C.W
Borgs väg, nu. Det är även viktigt med kommunalt ägande.

Att stödet är stort är ju inte förvånande t.o.m. moderater jag känner är
inte nöjda med högerkrafterna vad gäller detta och även annat. Hoppas de
minns vid nästa val."