Barnperspektivet ska alltid finnas med i allt beslutsfattande

20 november 1959 antogs FN:s deklaration om barnets rättigheter och 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter, som vi ofta kallar Barnkonventionen. Barnperspektivet ska alltid finnas med i allt beslutsfattande tycker vi socialdemokrater och imorgon när det är internationella barndagen vill vi att uppmärksamheten ska riktas speciellt till de barn i Sverige som lever i fattiga familjer. Vi vet att de finns.

Isabella Jernbeck som är moderat riksdagsledamot sa för några veckor sedan att fattiga barn bara finns i Afrika. Vi håller inte med. Vi vet att var tionde ung människa i Sverige tvingas leva under knappa ekonomiska förhållanden.

Vi riskerar att gå miste om den fantastiska förmåga som också dessa barn har. Vi har inte råd att lämna ett enda barn efter. Det finns mycket som kan underlätta för dessa barn. Att föräldrar har ett arbete är grundläggande.

Att vara ensamstående förälder med oregelbundna arbetstider är en svår kombination för många. För att underlätta kräver vi Socialdemokrater att fler förskolor erbjuder barnomsorg på oregelbundna arbetstider (sk. nattis eller skiftis). Ingen ska behöva tacka nej till ett jobb för att barnomsorgen bara har öppet dagtid. En stor risk vi ser i dagens Sverige är att barn i familjer där båda eller någon förälder är arbetslös eller sjukskriven inte enbart behöver oroa sig för hur föräldrarna mår utan också behöver bekymra sig över ekonomin.

Det är svårt att klara ekonomin när a-kassersättningen och sjukersättningen är försämrade. De generella trygghetssystemen måste vara just trygghetssystem för att inte skapa fattiga familjer. I Västra Götalandsregionen är sjukvård och tandvård gratis för barn. Detta är inte självklart tyvärr i hela Sverige. Vi socialdemokrater anser att inget barn ska behöva avstå från vård på grund av att föräldrar inte har råd. Barn som lever i fattiga familjer har det tufft både på fritiden och i skolan.

För att underlätta så att alla barn verkligen får tillgång till idrottsdagar och utflykter vill vi att skolan blir avgiftsfri på riktigt. För de allra flesta går det att skicka med en tjugolapp för utflykten men alltför många barn stannar hemma när aktiviteter som kräver betalning genomförs. Det är inte rimligt att den obligatoriska skolan utestänger de barn som är i mest behov av extra upplevelser.

Sverige är ett rikt land. Sverige är förhoppningsvis fortfarande ett land som tror på rättvisa och solidaritet. Det är inte värdigt ett land som Sverige att blunda för att barn lever under ekonomiskt knappa förhållanden. Sverige har inte råd med fattigdom.

 

Bo Pettersson, oppositionsråd (S) i Stenungsund

Karin Engdahl, regionråd (S) i Västra Götalandsregionen

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-21 11:47