Idrott Fritid och Kultur i Stenungsund

 

Kultur och fritid spelar stor roll för oss invånare. Ett rikt kultur och fritidsliv är en av de delar som skapar en attraktiv kommun och erbjuder kommunens invånare ett rikare liv.

Genom att aktivt stötta kommunens kultur och fritidsatsningar vill socialdemokraterna stimulera människor att växa som människor. Bra samlingsplatser och möjlighet till spontanidrott bör finnas i människors närområden.

Därför vill vi Socialdemokrater ha generösa öppettider på våra anläggningar som kulturhuset Fregatten och Sundahallen. Biblioteket ska ha öppet på söndagar när fler har tid och möjlighet att besöka det.Vi vill vidareutveckla kulturskolan i kommunal regi, både för personlig utveckling och för framtida arbetsmöjligheter för dem som gått i kulturskolan.

För oss Socialdemokrater är det viktigt att alla invånare oavsett om är barn, ungdom eller äldre, ska kunna ta del av Stenungsunds fritids- och kulturliv. Därför skall vi fortsätta det aktiva samarbete och den aktiva dialog vi har med föreningslivet och kyrkan och fortsätta utveckla våra kulturområden som Mariagården.

Vi Socialdemokrater vill att Stenungsund skall ha ett rikt föreningsliv för våra barn och ungdomar. Ett led i det arbetet är att skapa ett ungdomens hus där barn och unga kan mötas.

Senaste nytt Kultur

Senaste nytt som RSS

Visa alla nyheter