Skolmaten i Stenungsund

Det råder ett ointresse och bristande engagemang vad gäller skolmaten i Stenungsunds skolor inom Alliansen. Om vi Socialdemokrater åter får makten i Stenungsunds kommun kommer vi att lyfta frågan om den viktiga skolmaten högt upp på den politiska agendan. För vi vet hur viktig en näringsrik och välkomponerad möjlighet är för att barn i skola och barnomsorg ska orka med dagen och kunna ta till sig kunskap.

Elever i årskurs fyra på Kyrkenorumskolan har uppmärksammat att Stenungsunds kommun ger betydligt mindre pengar till skolmaten i Stenungsund till skillnad mot de kommuner vi har i vår närhet. Stenungsunds kommun lägger 4 170 kr/barn och år på skolmaten i Stenungsund. Det blir 1 150 kr under riksgenomsnittet i Sverige.

Skolmaten är viktigt både för hälsan och elevernas prestationer i skolan.  Skolamaten och kostens betydelse för inlärningen visar  sig även hos barn med neuropsykiatriska sjukdomar. Det är också  viktigt att det finns något för alla. I Livsmedelverkets råd står att det vid skolmaten ska erbjudas minst två huvudrätter, plus ett vegetariskt alternativ. I Stenungsund serveras det inte två alternativa huvudrätter trots att Bildningsutskottets ordförande Erik Söderberg (fp) informerats av oss Socialdemokrater i Stenungsund om Livsmedelverkets rekommendationer när det gäller skolmaten.

Dessutom ska barn enligt Livsmedelverkets rekommendationer äta fet fisk i skolan minst två gånger i månaden. Detta är inte regel skolmaten i Stenungsunds kommun.

Problemet är att det inom Alliansen råder ett ointresse och bristande engagemang vad gäller skolmaten i Stenungsunds skolor. Om vi Socialdemokrater åter får makten i Stenungsunds kommun kommer vi att lyfta frågan om den viktiga skolmaten högt upp på den politiska agendan. För vi vet hur viktig en näringsrik och välkomponerad möjlighet är för att barn i skola och barnomsorg ska orka med dagen och kunna ta till sig kunskap.

Dessutom vill vi Socialdemokrater i Stenungsund verka för att andelen ekologisk mat i skola och förskola ökar.

Skolmaten i Stenungsund - Stenungsunds kommun

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-29 18:33