Motion om utomhusförskola i Toröd

Barn – och deras föräldrar – har en tendens att strunta i kommunal planering.

Barnen och deras föräldrar önskar förskoleplats från årsskiften, vilket leder till ökade barngrupper på vårterminen. Eftersom barngrupperna de senaste åren har ökat, innebär detta att situationen under våren blir  än svårare. Fler barn per grupp och – i bästa fall - fler personal.

För alla, både barn och personal, är detta en pressad situation.

Om man kunde tillskapa en utomhusverksamhet för de äldre barnen, 5-åringarna skulle detta innebära en verksamhet som utmanade dem bättre, i en bra miljö. För de mindre barnen skulle det innebära ett ökat ”lugn” med färre barn på avdelningen.

Det har kommit till motionärens kännedom att anläggningen i Toröd som ägs av Stenungsunds kommun men drivs av Jörlanda IF är ett problem för föreningen. De hyr idag ut halva huset men önskar helst bara ta ansvar för bastu och duschar i anslutning till motionsspåret.

Detta vore en fantastisk miljö för en utomhus- förskola i kommunal regi! Förutom att kommunen skulle kunna driva – minst två- förskoleavdelningar, vilket skulle gynna de barn som kom i åtnjutande av detta så skulle situationen överlag i förskolan – för alla barn och personal – förbättras.

Därför vill jag

Att förvaltningen skyndsamt får i uppdrag att förverkliga ovanstående.

Motionär

Carola Granell, för Socialdemokraterna

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-08 15:02