Stenungsund öppnar familjecentral

Om man bara ska göra en social investering så är det att öppna en familjecentral. Detta menar Janette Olsson (s), vice ordförande i sociala utskottet i Stenungsund. Igår 2013-10-21 tog Fullmäktige beslutet att tillföra de 500 tkr som krävs för att starta upp arbetet.

"Detta är så roligt" säger Janette. "Att samla så mycket resurser för att kunna sätta in insatser där det behövs".

Kommunstyrelsen beslutade, 2013-04-02, att ge Individ och Familjeomsorg (IFO) i uppdrag att utreda möjligheten att starta en familjecentral i Stenungsund under 2014. Utredningen bereddes av sociala utskottet och redovisades på kommunstyrelsen. Individ- och familjeomsorgen har avvaktat budgetbeslut för 2014 för att därefter se vilka möjligheter det finns för verksamheten att starta familjecentral och nu har politiken alltså gett uppdraget att starta igång.

"Oerhört viktigt" avslutar Janette Olsson (bilden)

Sidan uppdaterades senast: 2014-10-01 21:59