Vår viktiga välfärd

Den socialdemokratiska välfärdspolitiken bygger på grundläggande värderingar om solidaritet, omtanke, rättvisa och jämlikhet. Vi betalar gemensamt för till exempel utbildning, vård, omsorg och trygghet i samhället – och vi vill att alla ska både ha rättigheter och skyldigheter, och ingå på lika villkor. En generell välfärd som omfattar alla och finansieras solidariskt ökar tilliten i samhället. Välfärdspolitiken handlar om ekonomisk trygghet, men också om att rättvist fördela livschanser och ge förutsättningar att välja i livets olika skeden. Källa www.sap.se

Vi Socialdemokrater i Stenungsund gör helt andra prioriteringar än vad alliansen gör. I vår budget för 2014 satsar vi mer på barnen i barnomsorg, skola och gymnasiet, vi satsar på ishallsbygge där många barn och unga tillbringar sin fritid och vi satsar på att minska klasserna.

Vi vill också införa framgångsreceptet med investeringsfonder. Det är en modell för att arbeta förebyggande eftersom vi vet att tidiga insatser är viktiga för alla. Vi Socialdemokrater i Stenungsund vill också lägga mer resurser till demensvården och återtillsätta Fixar-Malte. Fixar-Malte är en tjänst som kan hjälpa äldre i sitt hem med saker som kan innebära en fara. Målet är att förhindra fallolyckor, att göra det möjligt att få stanna kvar hemma längre och att minska lidandet som en skada eller en olycka innebär. Fixar-Malte är en viktig tjänst i samhället som Alliansen tog bort när de tog makten i Stenungsund.

Kommunen är Stenungsunds största arbetsgivare och de som arbetar för vår kommun är vår främsta resurs. Vi vill att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Det är ett viktigt steg mot ökad jämställdhet och jämlikhet på arbetsmarknaden. Vi vill även ta bort systemet med delade turer vilket innebär minskad fritid och minskad tid ihop med barn och familj.

Vi tror också att kulturen är en viktig friskfaktor i samhället och som utvecklar oss som människor. Därför lägger vi mer resurser på kulturen och vill att kulturskolan återigen ska drivas i samarbete med skolan. Vi vill även återinföra ekologisk mat i skolan, vilket de borgliga tagit bort.

Nu kan man tycka att det är konstigt att vi kan lägga så mycket mer i vårt budgetförslag men det är inte. Vi gör helt andra prioriteringar. Vi vill till skillnad från alliansen inte öka administrationen i kommunen. Varje krona som är möjlig ska gå till fler ben och armar i vården, fler lärare i skolan och fler insatser för att skapa jobb. För utveckling och framtidstro!

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-11 13:15