Varför ska man inte få jobba heltid i Stenungsund, Kent Sylvan?

Varför ska man inte få jobba heltid i Stenungsund, Kent Sylvan?

I kommunfullmäktige i Stenungsund har det moderata kommunalrådet fått frågan av socialdemokraterna om han tänker verka för att man i vår kommun ska kunna få jobba heltid om man så önskar. Det borde vara en del av arbetslinjen, menar vi. Först svarade han ja , men när följdfrågan ställdes, om när detta skulle börja gälla, fick vi först inget svar. I förra veckan kom svaret: det blir inget med det! Varför ska man inte kunna jobba heltid för att man valt att arbeta inom omsorgen?

Ska personalen som valt detta arbete betala för att den poltiska viljan inte finns med att inte få en heltidslön? Varför vill man inte ens undersöka hur andra kommuner lyckats med att erbjuda heltider? Vi vet att vi kommer ha stora pensionsavgångar inom vård- och äldreomsorgen och att det är svårt att få unga att söka omsorgsutbildningarna. Deltider med delade turer lockar inte, och det är ledsamt för vi behöver unga människor som arbeta inom vården. Det är också en viktig jämställdhetsfråga, inom LO jobbar nästan hälften av kvinnorna deltid men bara 9 % av männen. Man måste kunna leva på sin lön, få sjuk- och föräldraförsäkring och framtida pension och ha trygg anställning utan att hoppa runt bland visstidstjänster ÄVEN om man vill arbeta med våra äldre tex och ÄVEN om man väljer att arbeta i ett kvinnodominerat yrke.
Nu undrar jag om ni är beredda att undersöka hur andra kommuner gjort för att få bort ofrivilliga deltidstjänster? Jag tycker vi i Stenungsund ska höja ribban och visa på riktigt att vi menar allvar när vi pratar personalpolitiska mål. Vad tycker du, Kent Sylvan?

Janette Olsson
Socialdemokraterna, Stenungsund

Sidan uppdaterades senast: 2012-09-22 16:49