Uttalande från årsmötet 18 mars

Årsmötet för socialdemokraterna i Stenungsunds betonar vikten av att Stenungsunds behöver en handlingskraftig majoritet i kommunen!

Vi är beredda att medverka till detta och att vi håller alla ”dörrar öppna” för att detta ska kunna bli verklighet. För kommunens bästa, för utvecklingen och för trovärdigheten gentemot medborgarna så behövs nya investeringar göras. Om detta kräver blocköverskridande så är vi beredda att ställa upp. Det avgörande för att få till en ny majoritet är det politiska innehållet för utvecklingen av Stenungsund.

Den politiska plattformen skall vara att genomföra redan lovade investeringar i Stenungsund. Vi önskar se över hur beloppen ska kunna sänkas, men objekten som skall startas under 2013 -2014 är följande;

  • Skola/förskola Hallerna
  • Skola Spekeröd
  • Ishall vid Nösnäs

 Dessa investeringar ska genomföras utan att det går ut över kvalitén i förskolan/skolan. Dessutom skall hyresrättslägenheter börja byggas i Stora Höga. Ovanstående ska genomföras med oförändrad skattesats för 2014.

Detta innebär att de byggnationer/satsningar man fört en dialog med invånarna om ska genomföras!

Årsmötet beslutade att styrelsen skulle utse ett par personer som skulle få i uppdrag att undersöka möjligheten till att få till en handlingskraftig majoritet i Stenungsunds kommun.

Detta innebär att det man fört en dialog med invånarna att det skall genomföras skall även det genomföras.

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-17 18:53