Jobben först

Vi socialdemokrater vill vidta åtgärder som krävs och är beredd att söka allianser som är nödvändiga för att bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete.

Lokalt här i Stenungsund har vi ett arbete med företagens organisationer och företag och samhället men vi Socialdemokrater tycker att arbetet skulle kunna vara med aktivt och effektivt! Alliansen i Stenungsund verkar inte engagera sig i frågan, vilket är oroväckande.

Stenungsund betecknas i olika mätningar ett kemiskt centrum och en handelsort. Om vi vill fortsätta att vara detta måste det ske en utveckling. Den utvecklingen vill vi Socialdemokrater stå för. Vi måste bryta Alliansens och Moderaternas handlingsfattighet och stoppa nedgången och minska andelen tomma butikslokaler som vi sett på senare tid. 

För vi ser nu en förändring av utvecklingen och inser behovaet av att starta ett samarbete med fastighetsägare och handlare i Stenungsund för att utveckla och stärka orten Stenungsund som handelsort. Vi Socialdemokrater lovar att ta initiativet till en fortsatt utveckling av Stenungsund och vända en långsamt negativ trend!