Dyra reformer ger inte fler jobb

De borgerliga från Bohuslän som sitter i riksdagen skriver i en insändare att deras jobbpolitik är lyckosam. Nu undrar jag om alla håller med om det. Det har nu nästan
gått sex år sedan dess och vi befinner oss i halvtid i den borgerliga regeringens andra
mandatperiod. I en granskning som S tagit initiativ till har man med hjälp av oberoende experters, myndigheters och forskningsinstituts bedömningar av vad som
blivit resultatet. En del av undersökningar redogör vi för nedan. Och vårt budskap är - vi kan och vill mer!

Vi har en sanslöst hög ungdomsarbetslöshet och långtidsarbetslösheten ligger samtidigt på en mycket hög nivå, närmare 37 procent högre än i oktober 2006. En oroande trend är också att de med mycket långa arbetslöshetstider (över två år) ökat snabbt. Det finns en mycket tydlig koppling mellan arbetslöshet och utbildningsnivå bland unga Nästan en tredjedel av de unga går ur gymnasiet utan fullständiga betyg.I gruppen som saknar fullständig gymnasial utbildning är arbetslösheten dubbelt så hög som bland de övriga. Men inte ett ord om detta från de borgerliga.

De borgerliga har genomfört försämringar i arbetslöshetsförsäkring vilket har inneburit att fler än 60 procent av de inskrivna vid Arbetsförmedlingen under 2011 inte hade rätt till a-kassa. Endast en av tio hade rätt till en ersättning på 80 procent av sin tidigare lön. A-kassans faktiska ersättningsnivå befinner sig i dag under genomsnittet för OECD-länderna.
Också Sjukförsäkringen har genomgått betydande förändringar. Det har inte minst inneburit att sjuka som orkar arbeta deltid har tvingats säga upp sig, bli arbetslösa på heltid och söka försörjningsstöd.
Som en konsekvens av alla dessa förändringar ökar inkomstskillnaderna och den fattigaste tiondelen har tappat inkomst i absoluta tal. I och med detta har också den
absoluta barnfattigdomen ökat.

Regeringens har infört dyra och ineffektiva reformer som halvering av arbetsgivaravgiften för unga under 26, RUT och sänkt restaurangmoms.
Både Riksrevisionen och regeringens egna finanspolitiska råd har ju bedömt att sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga inte varit effektiv.
Merparten av de över 5 miljarder kronor den sänkta restaurangmomsen kostar går inte heller till nya jobb.Vi hade gärna sett en motsvarande satsning på skola, vård och omsorg!
Vi behöver en politik som på riktigt tar itu med arbetslöshet och utanförskap - försämrad arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring och sänkt krogmoms!

Socialdemokraterna i Stenungsund
Janette Olsson Carola Granell

Sidan uppdaterades senast: 2012-08-22 15:57