Interpellation om södra järnvägsövergången

Benny Dickborn, ledamot i kommunfullmäktige, uppmärksammar här ett problem den ständigt återkommande järnvägstrafiken.

 

 

Jag har vi ett flertal tillfällen observerat problem speciellt i rusnings trafik vid järnvägs övergången Nösnäs Ucklumsvägen och söder ifrån kommande väg in mot Stenungsund.

Problemet är som jag ser är att trafiken från Ucklumsvägen har att lämna företrädesplikt mot trafiken som kommer från söder. Detta innebär att det blir stopp och köbildning över järnvägsövergången. Vilket innebär att fordon blir stående mellan järnvägsbommarna och har ingenstans att ta vägen när järnvägsbommarna går ner för tåg passage. Och som bekant har tågtrafiken och fordonstrafiken ökat markan i denna korsning.

Min fråga till Arne Olsson är om han har tagit upp detta problem med vägverket.

Ett förslag till lösning skulle vara att man ändrade så att lämna företrädes skyltningen sattes upp på den ifrån söder kommande vägen för att på så sätt få en friare utfart från Ucklumsvägen

 

Benny Dickborn

Sidan uppdaterades senast: 2014-10-01 21:55