Jobben först

Jobben är den viktigaste politiska frågan. Arbete är en förutsättning för människors möjlighet att bestämma över sitt liv samt för en bra ekonomi, tillväxt och utveckling. När många arbetar och betalar skatt är det möjligt att höja kvaliteten i skolan och vården.

Full sysselsättning är socialdemokraternas övergripande politiska prioritering. Att skapa fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten sätts främst i hela den ekonomiska politiken.

För att klara jobben krävs ordning och reda i de offentliga finanserna, en aktiv näringspolitik, investeringar i människors kunskaper och kompetens. Det krävs också en fungerande välfärd. Det finanspolitiska ramverket ska ligga fast och kompletteras med ett sysselsättningspolitiskt ramverk.

Vi socialdemokrater har satt som mål att Sverige mellan åren 2014 och 2020 ska öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar så mycket att Sverige har EUs lägsta arbetslöshet.

Källa: www.sap.se

Läs mer om arbete och Socialdemokraternas jobbpolitik genom att klicka här!