Minska ungdomsarbetslösheten genom samarbetsavtal

I budgeten för 2014 som socialdemokraterna, folkpartiet, miljöpartiet och vänstern står bakom finns en budgetpost på 1 miljon kronor för att minska ungdomsarbetslösheten i Stenungsund. Vi anser att ungdomsarbetslösheten är ett gissel för ungdomar som vill vara med och bidra i samhället men inte får möjlighet.

Vi vill nu att kommunchefen får i uppdrag att föra dialog med lokala näringslivet, det kan genom ledamöterna i styrelsen för Profil Stenungsund, eller företagarnas organisationer såsom Företagarnas Riksförbund, Köpmannaförbundet för att hitta lämpliga åtgärder.

1 miljon kr är mycket pengar ur en privatpersons perspektiv, men som medel att nå målet att halvera ungdomsarbetslösheten räcker det kanske inte så långt. Genom samarbeten och samverkan borde vi kunna få ut mera av pengarna så effekten av åtgärderna når ut till många fler arbetslösa ungdomar i kommunen. Som exempel kan arbetsförmedlingens åtgärder och insatser samordnas med kommunens. Vi skapar ett ”samhällskontrakt” eller samarbetsavtal med vårt lokala näringsliv. Vi hjälps åt och tänker även på  vilka framtida behov av kompetenser som finns och kan skapa en vinna - vinna situation. Vi minskar ungdomsarbetslösheten och parterna kan lättare rekrytera medarbetare i framtiden, på så sätt skulle både företagen, kommunen och våra ungdomar bli vinnare. Vi öppnar dörren för fler ungdomar till arbetsmarknaden och tar vara på nya möjligheter som ungdomsavtal och lärlingsanställningar.

Därför föreslår vi att kommunchefen får i uppdrag att försöka få till ett samarbetsavtal/avsiktsförklaring mellan kommunen, arbetsförmedlingen och lokala näringslivet i Stenungsund som skall syfta till halvering av ungdomsarbetslösheten.
 

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-03 14:53