Socialdemokrater i STO samarbetar

Nytt Resecentrum till Stenungsund

 

Socialdemokraterna på Stenungsund, Tjörn, Orust vill härmed tillkännage en gemensamt uttalande angående vikten av nytt Resecentrum för STO-regionen.

 Vi anser att våra tre kommuner har ett gemensamt ansvar för att belysa vikten av och driva tillkomsten av nytt Resecentrum för att Hela STO-regionen ska leva och utvecklas!

Det allt mer ökade behovet av arbetsresor inom Göteborgsregionen ställer ökade krav på en välfungerande infrastruktur för kollektivtrafik. De signaler som nu når oss om  ytterligare förseningar på det planerade Resecentrum i Stenungsund ställer ännu större krav på oss förtroendevalda i STO-kommunerna att agera, ställa krav på ansvariga för en  trovärdig kollektivtrafik. En kollektivtrafik som är ett trovärdigt ett alternativ till bilen.

Vi är även beredda att ta diskussionen förutsättningslöst mellan oss om hur vi gemensamt kan driva olika investeringsalternativ. Det kan inte vara en enskild angelägenhet för Stenungsunds medborgare att själva bekosta en så viktig fråga för hela regionens framtida kollektivtrafikutveckling, här måste vi ta gemensamt ansvar.

Gemensamt för oss är att se på helheten i placeringen av Resecentrum. Vi vill med kraft understryka de synergieffekter som ett nytt Resecentrum gör.

Som exempel kan nämnas utvecklingen av gymnasiet, simhall mm. samt inte minst att den allt mer ökande trafiken i Stenungsunds centrum måste minska.

Ett attraktivt placerat Resecentrum kommer även att radikalt minska trafiken på E6 söderut.

Med ovan beskriven bakgrund vill vi att de tre kommunalråden prestigelöst bjuder in till gemensam planering med oppositionen för bred politiskt förankring för snabbare beslut och förverkligande av Resecentrum STO!

                         

Jeanette Lagerwall, ordförande Tjörns Arbetarekommun                     

Kerstin Gadde, ordförande Orust Arbetarekommun

Olof Lundberg, ordförande Stenungsunds Arbetarekommun

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-12 23:00