Samverka för framtiden

Stenungsund har uttalat sig positivt för samverkan/samarbete med våra grannkommuner , bland annat med ett samarbete i SOLTAK.
Tanken med samarbetet är hur vi kan ge god samhällservice till våra medborgare. Hur skulle vi ha tjänster och organisation om vi var en större kommun?
I kommunerna Stenungsund , Tjörn och Orust förs diskussioner om simhallar som har olika aktualitet .
Vi har även en diskussion om ett nytt resecentrum, var det skall ligga och vad det skall innehålla.
Dessa investeringar är kostnader på över 100 miljoner kronor vardera, bara sett i ett Stenungsundsperspektiv.
Om man istället ser det i ett STO perspektiv, skulle kostnaden kunna fördelas på fler invånare.  Det skulle kunna bli något mer rejält än om varje kommun skall bygga en mindre simbassäng.
Avser kommunstyrelsens ordförande att bjuda in representanter från Tjörn och Orust att delta i styrgruppen för Nösnäsområdet? Under förutsättning att vi är beredda att bygga en simhall för STO-kommunerna, men också att de är med och finansierar en simhallanläggning.
Detta gäller naturligtvis även ett nytt resecentrum.
Skall kommunstyrelsens ordförande bjuda in Tjörn o Orust till samarbete i ovanstående frågor?
Anser kommunstyrelsens ordförande att det skulle underlätta tillkomsten av ovanstående objekt med gemensam finansiering ?
Eller anser kommunstyrelsens ordförande att vi skall genomföra detta själva i Stenungsund?
För oss socialdemokrater är det självklart med samarbete/samverkan.
Hur ser den borgerliga majoriteten på samarbete/samverkan ?

Bo Pettersson Socialdemokraterna.

Sidan uppdaterades senast: 2012-02-05 18:15