Stärk det lokala näringslivet

Motion om arbetet med att stärka lokal näringslivet

Arbetslösheten är ett av våra stora gissel i dagens svenska samhälle, arbetsmarknadspolitik är statligt ansvar, men välbefinnandet för våra invånare är kommunalt ansvar.

Arbete skapar många positiva saker för samhället och för individen, därför finns det ett politiskt och kommunalt intresse att driva dessa frågor.

Arbete skapar ekonomi i samhället som ger mening i livet och skapar livsbetingelser och överlevnad.

Arbete skapar en plats och en meningsfullhet för den som är i arbetslivet eftersom man får en egenförsörjning som skapar en individuell frihet och möjliggör framtidsdrömmar samtidigt som man känner sig behövd av någon eller några.

Full sysselsättning är socialdemokraternas övergripande politiska prioritet.

Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går före allt annat.

Vi socialdemokrater vill vidta åtgärder som krävs och är beredd att söka allianser som är nödvändiga för att bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete.

Lokalt här i Stenungsund har vi ett arbete med företagens organisationer och företag och samhället i profil Stenungsund, vi har även ett samarbete i södra Bohuslän turism. Vi samarbetar med BRG i Göteborg ihop med kemi industrin, Högskolan och statliga organ för att utveckla kemiindustrin i bl.a. Stenungsund mot nya produkter och investeringar. Samhällsnyttiga produkter som också ingår i det hållbara samhället tillverkas i Stenungsund.

I Stenungsund är man på Borealis världsledande på plast för starkströmskablar som innebär att man kan överföra el mellan länder på ett säkert och bra sätt.

I Stenungsund så tillverkar man biologiska tillsatsmedel till diesel och där är vi störst i Sverige.

Vi är om man mäter kommunen på olika sätt ett kemiskt centrum (Cluster) som går att utveckla.

Vi är dessutom en handelsort eftersom vi har ett positivt handelsnetto/(alltså inpendling av köpkraft)

Detta innebär att vi är en av 80 – orter i Sverige som räknas till handelsort.

Vi ser nu en förändring av utvecklingen och skulle behöva starta ett samarbete med fastighetsägare och handlare i Stenungsund för att utveckla och stärka orten Stenungsund som handelsort.

Kommunledningen bör som socialdemokraterna vara intresserade av att utveckla orten Stenungsund, orten som har över 80 butiker med varierande utbud och sortiment, detta arbete skulle kunna gå till som arbetet med kemiindustrin.

Att vi tar hjälp av handelshögskolan och bjuder in handlare och fastighetsägare där var och en skulle kunna tala om vad kan just de bidraga med för att utveckla Stenungsund som handelsort, kommunens intresse för detta är att vi vill öka ortens attraktionskraft och arbetstillfällen i Stenungsund. Detta för vi vill stoppa nedgången och minska andelen tomma butikslokaler som vi sett på senare tid.´

Vi har också IT som en sektor i Stenungsund där vi borde ta ett initiativ till att skapa ett samarbete(cluster) för att utveckla denna näringsgren, detta är en verksamhet som växer och är en framtidsbransch och här har vi goda förutsättningar med att vi Har Hogia med dotterbolag i Stenungsund. Detta bör med detta snarast startas upp eftersom vi hade ett bakslag när visionsutveckling lämnade orten i höstas.

Därför föreslår jag att.

Kommunen tar initiativ till att bjuda in de aktörer som vill utveckla Stenungsund som handelsort.

Att kommunen bjuder in de aktörer som arbetar med IT för att försöka skapa ett IT – cluster i Stenungsund.

 

Bo Pettersson, Socialdemokraterna

Sidan uppdaterades senast: 2013-02-26 17:30