Vi har råd att visa medmänsklighet

Sverige har internationellt sett varit ett land som har sträckt ut en hand till de som är på flykt eller vars befolkning är förtryckt. Vi har protesterat mot diktaturer, apartheit och mot angrepp på enskilda länder. I efterhand har vi fått höra att vi faktiskt spelat en roll och varit ett ljus i mörkret, och många nämner Palme som en stark röst. Det är med förtvivlan som jag idag hör att vi inte har råd med en generös flyktingpolitik och att vi istället för att protestera högt mot brott mot mänskligheten ska bedriva tyst diplomati. Det gör mig ont att ett välmående land som Sverige menar att vi inte kan hjälpa flyende människor t.ex. från Syrien, ett land där just nu militären för ett krig mot sin egen befolkning. Det handlar om humanism och vilken människosyn vi har.
För ett rikt land som Sverige borde de politiska slutsatserna i första hand inte basera sig på ekonomisk analys utan på humanitära aspekter. Hur ska vi förhålla oss till människor som brutalt rycks upp från hem och familj? Även om det ur ett kort perspektiv är kostsamt så måste vi i omvärlden ställa upp. Förra året sökte 7 814 flyktingar från Syrien asyl i Sverige.

Om detta ska beskrivas som vårt största samhällsproblem, då har vi antingen mycket små bekymmer eller så har debatten förlorat sina rimliga proportioner.
Hur mycket invandring Sverige ”tål” har blivit en vanligare fråga än hur solidariska vi ska vara och det känns som vi helt tappar den mänskliga aspekten. Låt inte vår våldsamma värld och människors flykt undan förtryck ge Sd poäng i utrikesdebatten, utan låt Sverige vara den goda kraft vi är kända för att vara. Kanske kan vi se varann som resurser och blivande vänner istället för vi och dem. Och låt oss bekämpa intolerans och vardagsrasism där vi möter den.

Janette Olsson

Sidan uppdaterades senast: 2013-02-26 17:20