Om äldreboende CW Borgs väg

Nej, Oppositionen är inte dåligt pålästa!

Man kunde läsa i Lokaltidningen att politiker var för dåligt pålästa för att kunna ta ett beslut om äldreboendet. Vi har i socialdemokraterna skickat in insändare om frågan förut och vi kommer inte längre i debatten. Alliansen menar i pressen att de är eniga i frågan, pålästa, att det är en fråga som varit aktuell i 20 år och att vi i S är otydliga med vad vi vill.Här når debatten botten, anser jag.

Varenda intresserad medborgare kan läsa protokoll från Ks och Kf om vad vi lagt för förslag. Vi vill att frågan om driften av det nya äldreboendet som ska byggas ska utredas vidare - inte bara bestämmas samma dag vi får handlingarna på bordet. Vi vill att St-hem som är vårt kommunala bostadsbolag ska bygga och förvalta huset. Det ville inte alliansen i juni, nu vet de inte vad de vill...

Men redan nu vet de att det ska drivas av något privat bolag, innan det finns en plan, en ritning på byggnaden eller innehållet ens diskuterats. Därför skjuts nu igångsättningsbesluten upp och bristen på platser kvarstår. Personligen kan jag tillägga att jag är mycket kritisk till att   privata företag med vinstintressen driver äldrevård, men här får man tycka som man vill bara debatten är öppen för alla och alla får samma information.

Janette Olsson, vice ordf sociala utskotte Socialdemokraterna, Stenungsund

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-02 15:17