Kontaktuppgifter till S i Stenungsund

Uppdrag

Namn

Telefon

Mail

Oppositionsråd

Bo Pettersson (s)

070-676 81 23

bo.pettersson@stenungsund.se

Ordförande för S i Stenungsund

Morgan andersson (s)

076-898 39 59

morgan.andersson@stenungsund.se

Ordförande för S styrelse i Stenungsund

Morgan Andersson (s)

076-898 39 59

morgan.andersson@stenungsund.se

Kommunfullmäktiges vice ordförande

 Carola Granell (s)

 070-537 57 27

 carola.granell@stenungsund.se

Vice ordförande
i Bildnings- och socialt utskottet

Janette Olsson (s)

073- 159 72 62

janette.olsson@stenungsund.se

Vice ordf. personal- och ekonomiutskottet

Bo Pettersson (s)

070-676 81 23

bo.pettersson@stenungsund.se

Vice ordf. samhälls-
byggnadsutskottet

Olof Lundberg (s)

072-182 76 76

olof.lundberg@stenungsund.se

Vice ordf. Teknisk myndighetsnämnd

Morgan Andersson(s)

 

morgan.andersson@stenungsund.se

Vice ordf. Social myndighetsnämnd

Jan Rohlén (s)

 

jan.rolen@stenungsund.se

Vice ordf. Semab

Lars-Ebbe Pettersson (s)

 

lars-ebbe.pettersson@stenungsund.se

Vice ordf. Stenungsundshem AB

Carin Oleryd (s)

073-622 78 77

carin.oleryd@stenungsund.se