Första maj 2011

2011 firades arbetarrörelsens högtidsdag vid Hasselgården. Med i firandet var även vänner från Tjörn och Orust.

En av talarna var Janette Olsson, kommun och regionpolitiker från Stenungsund.