Årsmötesrapport

Årsmöte för Socialdemokraterna i Stenungsund hölls 15 mars och som gäst var Jan Rudén inbjuden. Jan Rudén är till vardags SECO:s ordförande och sitter i Socialdemokraternas partistyrelse. Han är också bosatt i Stenungsund. 

På årsmötet valdes en ny styrelse för Socialdemokraterna i Stenungsund:

Ordförande: Morgan Andersson

Ordinarie: Bo Pettersson, Janette Olsson, Lars-Ebbe Pettersson, Gunnel Lundgren, Himan Mojtahedi, Sanida Okanovic, Katja Nikula, Michael Ekdahl.

Ersättare: Roger Andersson, Ingemar Johansson, Melisa Avdagic, Ritva Stubelius, Claes Olsson, Carin Oleryd, John Rundberg,

SSU:s representanter: Fabian Gustafsson och Kevin Nilsson,

Full fart framåt!

 Vi känner optimism i vårt politiska arbete och i partiet. En ny SSU-klubb är på gång i Stenungsund vilket är glädjande. I kommunpolitiken har vi under året haft framgångar i viktiga frågor som alkoholservering vid Sundahallen, simskola för sexåringar, förbättrat valfriheten för de äldre inom hemtjänst och fixar-tjänster för äldre. Vi drev frågan om en lekplats centralt och nu finns den på plats. Men det finns fler utmaningar! Framför allt måste vi bygga bostäder i Stenungsund.