Bomans nyhetbrev januari 2013

Vad kommer att hända och vad kommer inte att hända i Stenungsunds kommun de närmsta månaderna, det är frågan?

Till hösten får vi ett nytt kommunalråd till i Stenungsund, min bedömning är att det inte kommer att hända så mycket före detta, tyvärr.

 

I höstas kunde man i tidningen exempelvis läsa att det skulle bli riktiga toaletter och väntrum vid tågstationen i Stenungsund. Vad har hänt? Ingenting, vad alla kan se.

 

Vi har nu börjat, så smått, att fundera över budgeten för Stenungsunds kommun

2014 och framåt.

Det finns stora behov av att bygga nytt och att bygga om. Frågan är, vad har vi råd med? Hur mycket mäktar vi med att göra samtidigt?

 

De behov och önskemål som finns för de närmsta åren i kommunen överstiger vad vi klarar av att genomföra. Det innebär att vi år 2015 kommer att behöva ha förstärkning av inkomsterna till kommunen. Då finns det flera vägar att välja: större statsbidrag, höjd kommunalskatt eller sälja ut gemensamma tillgångar. Med en Socialdemokratisk valseger 2014 skulle statsbidragen kunna återupprättas till en högre nivå. Fortsätter den borgerliga alliansen att styra så kommer det att inte bli några högre statsbidrag till kommunerna, då kommer de andra alternativen att vara mer realistiska.

 

De här behoven och önskemålen om investeringar finns i Stenungsunds kommun de kommande åren:

 

2013                            175 miljoner kronor

2014                            298 miljoner kronor

2015                            236 miljoner kronor

2016                            188 miljoner kronor

 

Observera då att de här siffrorna inte inkluderar ett nytt äldreboende, ingen planfri korsning och eller inget nytt resecentrum.

 

De senaste åren har vi investerat för cirka 70 miljoner kronor, så det här innebär en fördubbling.

 

Min bedömning är att kommunen skulle kunna öka investeringarna en del, men knappast i den här omfattningen. Jag tror att kommunen kommer att tvingas att senarelägga en del av investeringarna och en del måste strykas. Politikerna måste även föra ett resonemang med grannkommunerna om samarbete kring våra gemensamma behov.

 

I vårt parti kommer vi nu att diskutera och komma fram till hur vi skulle vilja prioritera om vi får makten efter valet 2014.

De senaste opinionsundersökningarna visar att Socialdemokraterna är cirka fem procent mer populära i kommunerna än på riksdagsnivå. Så det finns stora möjligheter att vi kan bilda en majoritet efter valet 2014 i Stenungsund igen.  Då kommer det vara mycket att ta tag i efter de senaste åtta årens förändringar. Det kommer inte alltid vara roliga och lätta beslut att fatta, men det är nödvändigt om vi skall ha ett bra samhälle även i framtiden.

Jag ser fram mot diskussioner med er alla om detta!

 

Med vänlig hälsning

Bo Pettersson

Sidan uppdaterades senast: 2013-01-31 23:01