Bomans nyhetsbrev juni

Vad kommer att hända den närmsta tiden?

Just nu går det mot semester och det finns många obesvarade frågor, som kommer att utredas under sommaren.

Kommunfullmäktige beslöt om en budget för 2013 den 18 juni. Frågan är om Alliansen kommer att justera budgeten senare i höst.

Varför jag väcker denna fråga är för man tog beslut om en budget utan att man var klar över konsekvenserna. Först insåg man inte att budgetförslaget skulle förändra Ucklumskolan genom att man skulle låta barnen som går i mellanstadiet erbjudas skolplats inne i Stenungsund. När det sen var en stor närvaro av Ucklumsbor på mötet, fattades det beslut om ett tilläggsförslag. Förslaget innebar att det skall göras en konsekvensanalys avseende de 1,7 miljoner kronor som en nedläggning av mellanstadiet skulle ge i besparing.

Så många åhörare som följde ett kommunfullmäktigemöte har vi inte haft på över 10 år!

 

Effekter av den borgliga budgeten för 2013

Inom sociala sektorn skall man ta bort ”ej lagstadgad” verksamhet för 3.9 miljoner, tjänstemännen skall tydliggöra vad de föreslår.

Här riskerar exempelvis sommarjobb för ungdomar försvinna, plus allt annat förebyggande arbete.

Vi har inte haft så här stora kostnader på försörjningsstöd som vi har nu på många år och det finns inget som tyder på att det skall minska. Det beror bland annat på arbetslösheten och att fler blir utförsäkrade från arbetslöshetskassa och sjukförsäkring.

 

På tekniska sidan kommer man att minska asfalteringen med 500 000 kronor, minska gräsklippningen samt öka avgifterna för planarbete.

 

På skolans område föreslås följande:

Nedläggning av mellanstadiet i Ucklum (obs! se ovanstående, oklart hur man gör)

Minska antalet dagmammor och flytta dessa barn till förskolan, innebär större barngrupper.

Ytterliggare öka barngrupperna i förskolan.

Minska stödet till barn som är på ”resursavdelningar”.

 

På fritids område föreslås höjning av badavgifter/ lokalhyror etc.

På kulturhuset minskas personal för bibliotek, kulturverksamhet, vaktmästare och städ.

 

På Nösnäsgymnasiet minskas tio personal samt minskade möjligheter att utbilda sig genom färre program.

 

Vad vill vi Socialdemokrater då

Vi anser att kommunen inte behöver ha ett lika stort budgeterat överskott. Istället vill vi att mer pengar skall gå till förskolan, skolan samt sociala insatser för invånare. Vi vill satsa på förebyggande insatser så att man har större möjligheter att klara sig senare i livet. Därför föreslog vi ett motförslag, som innebär att vi har ett mindre överskott i budgeten. Vi gör åtgärder för att få en god ekonomi och verksamhet även i framtiden. En framtid som kommer att innebära stora utmaningar för oss enligt olika prognoser.

Vårt budgetförslag finns på Socialdemokraternas hemsida.

 

Ha nu en trevlig sommar så återkommer jag i höst .

Bo Pettersson

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-06-26 22:11