Bomans nyhetbrev september 2012

Planarbete

För närvarande pågår en del planeringsarbeten med detaljplaner.  Bland annat för Sundahallsområdet, utställning finns i kommunhuset, detaljplanen kan antas av kommunfullmäktige under våren 2013.  Detaljplanen kommer möjliggöra en stor utbyggnad vid Sundahallen.

Spekerödsskolans detaljplan drar ut på tiden, i bästa fall kan kommunfullmäktige anta den under april-maj 2013. Om inga hinder uppstår kanske skolan kan vara klar till höstterminen 2014.

 

Ekonomin

Ekonomin i kommunen 2012 kommer att gå med ett stort överskott, cirka 50 miljoner kronor. Det beror på att skatterna blir högre än budgeterat, att vi inte bygger som planerat att ränteutgifterna blir lägre samt att vi får en engångsintäkt från sjukförsäkringsavgiften som avser åren 2007/2008.

 

Trafik med mera

Det finns en trafikutredning klar som beskriver hur man skall kunna trafikförsörja Hallerna på sikt. Det påverkar framförallt området öster om järnvägen, mellan Kullens handelsträdgård och Stora Höga industriområde.

 

Kommunens tjänstemän skall ta fram enkla förslag som går att göra i år för att förbättra säkerheten vid Nösnäsövergången.

Diskussiner om samarbete fortsätter med våra grannkommuner. Tjörn är intresserad att vara med på något sätt när det gäller en ny simhall vid Sundahallen,

 

Det stod i lokaltidningen i veckan om ny vänthall och toaletter vid stationen i Stenungsund. Från att det står i tidningen tills att det finns på plats kommer att ta tid. Så förvänta er inget denna vinter tyvärr.

 

Tyvärr räcker inte pengarna, vi fick när tomterna såldes på Badhustorget, för att snygga upp torget. Därför kommer det att ske i olika steg: först torgytan, sedan om något år strandpromenaden.

 

Vallens IF

Frågan om att flytta Vallens IF:s verksamhet från Spekeröd till Stora Höga samt nya konstgräsplaner kommer att behandlas under vintern. Viljan finns, men det finns inga pengar i kommunens budget för detta.

 

Ucklumskolan

Hur skall det bli för mellanstadieeleverna i Ucklumskolan kommer att behandlas under september.  De borgerliga vill ha det kvar men det fattas pengar i deras budget. Vi har pengar i vår budget för det.

Socialdemokraternas inställning är att mellanstadiet i Ucklum skall vara kvar till en ny skola i Spekeröd finns byggd och invigd. Sedan skall eleverna i Ucklum erbjudas plats i mellanstadiet i Spekeröd. Under förutsättning att nuvarande elevprognoser gäller även om ett par år, att den borgerliga regeringens beslut om lärarbehörighet kvarstår, att vi inte får ett bättre statsbidrag till skolan från staten. Skulle det vara nya fakta om ett till två år så fattar vi nya beslut utifrån detta.

 

Konsekvenser av den borgliga kommunala budgeten

Det finns ett antal konsekvenser av den borgerliga budgeten i Stenungsund. Det kommer att skrivas om det i tidningarna framöver. Det har skrivits om simskolan, men det kommer skrivas om många fler saker. Var detta nödvändigt? Nej, med vårt förslag till budget hade allergidaghem varit kvar, vi hade inte ökat antal barn i förskolan, vi hade inte rört Ucklumskolan.  Om några veckor kommer konsekvenserna bli klara på det sociala området.

Vi ser redan idag hur förvaltningen/de borgerliga vill ändra i sin nyss antagna budget för nästa år. Tyvärr är det idag dålig ordning och reda på vad som skall göras i kommunen och vad det skall få kosta.

 

500 personer är arbetslösa och/eller i arbetsmarknadspolitiska program är idag i vår kommun. Av dessa är det 150 personer i åldern 18-24 år.

Kostnaderna för försörjningsstöd (tidigare socialbidrag) var under augusti 1 592 000 kronor.

I augusti 2007 var kostnaden 866 000 kronor, nästan en fördubbling på fem år. Det beror på arbetslöshet, nya regler och avgifter när det gäller arbetslöshetskassan och sjukförsäkringen.

 

Det innebär att det kommer tuffa besparingar, med nu lagda budgeten, från de borgerliga på Individ & familjeomsorgen. Samtidigt som handikappade har rätt till hjälp av kommunen.

Vi kommer att försöka driva förslaget att använda en del av årets överskott till en social investeringsfond. Vi får se om vi kan övertyga de borgliga.

 

 

Äldreboende

Angående byggandet av ett boende för äldre med stort omvårdnadsbehov vid C W Borgs väg. De borgerliga förhalar frågan. Just nu ser det inte ut att bli kundvalsmodellen, men Moderaterna har tittat på ett äldreboende i Ale kommun.  Där byggde NNC och fastighetsbolaget Diligentia äger huset och hyr ut till kommunen som bedriver vård o äldreomsorgen. Vi anser inte att en privat skall äga huset där vård o äldreomsorg bedrivs för våra äldre. Ett beslut måste komma under hösten, för nu står planprocessen stilla. Vilket innebär att det blir försenat. Just nu har vi lediga bostäder på Tallåsen/Hällebäck, men för ett år sedan fick vi betala straffavgifter från kommunen för att vi inte kunde erbjuda boenden i tid.

 

Ny kommenchef

Annons är ute och vi vet att vi har intresserade av tjänsten som också är kvalificerade. I nuläget sju personer. Interjuver av tänkbara kommunchefer sker i slutet på oktober. Vilket innebär att ny kommunchef kan vara på plats första kvartalet 2013.

 

Filmvisning

Lördagen den 13 oktober kommer filmen om Olof Palmes liv visas på biografen på kulturhuset Fregatten.

 

Nu kör vi snart igång lite utåtriktade aktiviteter. Då kommer vår hemsida att uppdateras dagligen. Samtidigt som vi delar ut flygblad till hushållen som berättar om vilken skillnad det skulle varit om vi hade fått styra i Stenungsund.

Sidan uppdaterades senast: 2012-09-07 23:03