Bomans nyhetsbrev augusti 2013

Det är säkert några som funderat på asfalteringen som skett i centrala delar av Stenungsund. Först lades det på asfalt i hjulspåren och sedan togs den bort och då undrar man kanske varför?

Förklaringen är att det var nödvändigt att jämna till ytorna för att lägga den nya asfalten. Med detta sätt blir resultatet det bästa för framtiden.

Arbetet med förskola/skola på Hallerna har startat. Man kan nu se grävmaskiner som fullt arbete. Förskolan/skolan kommer att stå klar om ett drygt ett år, alltså senhösten 2014.

Kommunstyrelsen föreslår nu att det skall planeras för byggande av nytt äldreboende intill det befintliga på Hällebäcksvägen.

Vi i oppositionen protesterar mot detta. Vi vill att det skall ligga i centrum vid C. W Borgs väg, som vi tidigare har beslutat i enighet.

Planeringen för ny skola i Spekeröd pågår, trolig byggstart i höst.

Stenungsundshem köper marken på Solgårdsterassen av kommunen för att kunna bygga nya bostäder.

Kommunen köper marken som är kulturhusparken av Stenungsundshem.

Efter en utredning beslutar sig kommunen att även fortsättningsvis behålla personlig assistans i egen regi.

Kommunen har tagit fram ett nytt regelverk, för att möjliggöra uthyrning av fler skolokaler till bl.a. föreningar.

Översiktlig planering pågår för centrala Hallerna, som på sikt skall kunna leda till 1000 nya bostäder.

Parkeringsreglerna i Stenungsund föreslås förändras till att det skall vara 2 timmars fri parkering utanför kulturhuset, på Stenungs Torg och på de kommunala områdena. Vill man parkera längre än 2 timmar utanför Kulturhuset eller på Stenungs Torg, så skall man betala avgift. Gäller inte pendelparkeringar, handikapparkeringar eller de som har parkeringstillstånd.

Inom en snar framtid kommer det beslutas om nya rutiner för sophämtning och med det nya avgifter.

Efter en genomgång av de personer som deltagit i yrkesutbildningar i Stenungsund kan man konstatera att 28 av 31 nu är i arbete. Tre personer fick avsluta för att de behövde bättre kunskap i svenska. Utbildningarna har varit inom yrken som svetsare, lastbilchaufför och busschaufför.

De studerande var födda både i Sverige och utomlands, gemensamt var att de varit arbetslösa en längre period. Detta visar att yrkesutbildningar är bra för människor och för vårt samhälle.

Det är flera företag som begärt ut bygghandlingar för att eventuellt kunna lämna anbud på byggande av ny ishall vid Nösnäs.

Sidan uppdaterades senast: 2013-08-31 21:52