Bomans nyhetsbrev december 2012

Här kan du läsa om vad som är pågång i Stenungsunds kommun och vad vi socialdemokrater tycker borde göras. Just nu är det mycket byggprojekt på gång. Vi har lyckan att bo i en expanderande kommun. Men det innebär också att det krävs mod och satsningar och framförallt rätt prioriteringar av oss politiker.

Projekt på gång

Nu räcker inte de budgeterade pengarna till när kommunen skall investera. Kommunen kommer att bygga konstgräsplaner i Stora Höga till en kostnad av cirka 11 miljoner kronor. Det finns inga pengar avsatta i budgeten för detta. Vi socialdemokrater ville att Vallens IF själva skulle bygga och att kommunen skulle gå i kommunal borgen för lånet, på samma vis vi gjort för Stenungsunds Ridklubb och deras nya anläggning.

En ny skola på Hallerna verkar bli nästan så dubbelt dyr som det är budgeterat, istället för 40 miljoner kronor ser behovet ut att vara 75 miljoner kronor.

Stenungsundshem ansöker om planarbete för att bygga hyreshus mellan Bergsvägen och Uppegårdsvägen, kan stå klart om tre år.

Projektet Solgårdsterassen kommer upp nästa vecka på Samhällsbyggnadsutskottet. De skall ta ställning om planen skall ställas ut och om man har gjort ändringar eller inte sedan samrådet varit ute.

Peab har ansökt om detaljplan för bostadsbyggande mellan Tallåsens äldreboende och Nyborgshusen, omfattar ett 90-tal bostäder.

Det har gjorts en ordentlig lokalutredning när det gäller förskolornas/skolornas utbyggnader. Det kan innebära att det blir ändringar i investeringsbudgeten och förändringar i en del tidigare beslut.

Ett nytt avtal på väg som kan innebära en utbyggnad av verksamheter vid gamla bussterminalen i Munkeröd.

Kommunen kommer köpa in mark vid ICA Supermarket (Stenungshallen) för att kunna bygga ett gruppboende i framtiden.

Snart blir frågan om fler pendelparkeringar aktuell, förslag att de skall ligga där dragkampen idag har sin träning vid Nösnäsområdet.

 

Vård och äldreomsorg

För ett år sedan var där stort ekonomiskt underskott, nu är det ett överskott på flera miljoner kronor.Samtidigt kommer nya regler från socialstyrelsen som kommer att träda ikraft om drygt ett år. De nya reglerna kommer att öka kostnaderna i särskilt omsorgsboende med någonstans mellan 10-25 miljoner kronor, utan att vi får en enda boendeplats till. Det kan innebära att vi 2014 kan komma att se stora underskott igen inom vård o äldreomsorg. Här får vi fundera flera varv på vad som är rätt budget och vilken kvalité vi får för den.

Vid senaste kommunstyrelsemötet fick vi borgarna att ändra sig en del. Nu finns fortfarande C. W Borgs väg med som ett alternativ till nytt särskilt boende för äldre. De ville ta bort det som alternativ först.

 

Med önskan om en God Jul

Sidan uppdaterades senast: 2012-12-05 17:46