Bomans nyhetsbrev januari 2012

 

Här hittar du Bomans första nyhetsbrev för 2012.

MÅNADSBREV, januari 2012

Äldreomsorgen
Just nu får alla som har beviljats särskilt boende för äldre plats med en gång. Kommunen öppnade 20 boendeplatser under november/ december 2012.
Man ser idag över organisationen i äldreomsorgen och det kommer snart ett förslag på hur man kan organisera äldreomsorgen inom den fastställda budgeten. Vi ville ge 7 miljoner kronor till, för vi tror inte att det går att göra så här stora förändringar/minskningar utan att det påverkar kvalité och arbetsmiljö negativt.
Planarbetet har påbörjats för äldreboendet på C W Borgs väg, man har beställt geoteknisk undersökning, säkerhetsstudie m.m.

Barnomsorgen
Det är problem att lösa barnomsorgsplatser inne i centrala Stenungsund.
Anbuden för ny förskola i Spekeröd har kommit in, så byggstart sker snart.
Förskolan skall ligga mellan Spekerödsparken och golfbanan.
Köken på Bergsvägens förskola och Kopperskolan kommer nu att byggas om för att möta kraven som finns i livsmedelslagen.


Ekonomi
Kommunen gjorde ett plusresultat 2011 på 31 miljoner kronor. Det finns verksamheter som gjorde underskott och som även i årets budget kommer få svårt att gå runt ekonomiskt, om man inte tar bort verksamheter.
Även kommunens bolag ST-hem och Fjärrvärmebolaget SEMAB gör plus i sina bokslut. Fjärrvärmen har oförändrade taxor för 2012.


Solgårdsterassen
Planarbetet för nya bostäder i centrum, och då gärna hyresrätter, pågår. Man räknar med att kunna ställa ut planen under mars månad för samråd. Det är även framtaget en modell som visar hur det kan komma att se ut. Under våren när beslut är taget, kommer man kunna se planen som beskriver hur det kan bli och man kan komma in med synpunkter.

Sophämtning
Det kommer att ske förändringar med sophanteringen i Stenungsunds kommun. Hanteringen med säckar kommer bytas ut mot kärl på hjul. Anledningen är att Arbetsmiljöverket har kommit med allvarliga påpekanden. I första läget berör det de som bor på Vivelvägarna och Gråkullevägen, därefter succesivt i hela kommunen. 

  
Simhallen
Ny simhall kan stå klar senhösten 2014, om allt rullar på.


Planfri korsning
Trafikverket (tidigare Vägverket) kommer att utreda planfri korsning vid Nösnäs ihop med kommunen.


Pendelparkeringen i Stora Höga
Snart byggs pendelparkeringen i Stora Höga ut.

Kulturhuset
Hyrorna för föreningar som hyr lokaler på kvällen i kulturhuset Fregatten kommer att höjas från den 1 mars med cirka 20 procent.

 

På gång med Socialdemokraterna
Medlemsmöte i kommunhuset den 1 februari

Temamöte den 8 och 15 februari om partiets framtidsprogram

Möte för alla intresserade av äldrefrågor 21 februari i Stenungskolan lokal B1 

Informationen finns i det utsända Rosnytt och på vår hemsida

        

Sidan uppdaterades senast: 2012-02-02 19:25