Bomans nyhetsbrev maj 2012

 

Trafiksäkerhet

Man kommer sätta upp blinkskyltar vid övergångstället vid Statoil/Göteborgsvägen som aktiveras när fotgängare/cyklist närmar sig.

Farthinder på Lilla Hamburgsvägen

Farthinder på Nolgärdesvägen

Belysning av nedre infarten till Norums kyrka.

En bit cykelväg på Blomstervägen/Stenungskolan.

Komplettering av saknad cykelväg från slutet av cykelvägen strax söder om bensinstationen i Stora Höga och anslutning fram till stora vägen i höjd med lilla vägen.

Utökad cykelparkering vid Norra vägen vid gångbron.

Cykelställ vid busshållplatsen på länsväg 574 i Jörlanda.

Cykelställ på östra sidan av Stora Höga station.

 Asfaltsjobb för 2,3 miljoner kr

Toppbeläggning asfalt Hallernavägen, östra delen.

Toppbeläggning första delen av Anråsvägen från länsväg till rondell.

Asfaltsjustering kommer att ske (inte hela gatorna)utan del av gatorna på följande gator.

Uppegårdsvägen, Yttre ringleden, Högenorumsvägen, Stenunge Alle, Aspekärrsvägen, Södra vägen, Kyrkvägen, Strandängsvägen, Verkstadsvägen, Stenunge väg, Gesällvägen ovanför brandstation, Uddevallavägen, Göteborgsvägen, Granstigen, Hjälmarvägen och Hakefjordsvägen.

Cykelvägen mot Kolhättan

Tjänstemännen kommer att presentera ett förslag på junimötet i samhällsbyggnadsutskottet, hur man skall arbeta vidare med cykelvägen mellan Ödsmåls rondell och Krontofta.

Sophämtning

Renhållningstaxan kommer att höjas med 10 procent från den 1 januari 2013. Under 2013 kommer man att gå över till kärl istället för säckar. Kommunen köper in kärlen.

 Va-taxan

Va-taxan kommer att höjas med 1,5 procent  från den 1 januari 2013.

Hallerna förskola/ skola

Underlag håller på att tas fram av tjänstemännen angående hur vi kan bygga förskola/skola på Hallerna.

Planarbetet för ny skola i Spekeröd

Kommer ställas ut för samråd under maj-juni

Planarbete för nytt affärscentrum i Spekeröd

Det råder politisk strid om detta kommer att ha mycket stor betydelse för Stenungsunds framtida utveckling. Vi är emot etablering av livsmedelsaffär där.

Det finns två olika handelsutredningar som avstyrker med det bestämdaste att vi skall tillåta livsmedelsbutik vid motorvägsavfarten i Spekeröd.

Utredningarna pekar på att det kommer försämra för livsmedelsbutikerna i Stora Höga och i Jörlanda samt att det påverkar Stenungsunds centrumhandel mycket negativt.

De tyngre intressenterna som bland andra Länsstyrelsen avstyrker.

Citycon, som äger Stenungs Torg, avvaktar nu sin utbyggnad. De avvaktar det politiska ställningstagandet angående Spekeröd.

Snippenområdet

Kommunen kommer att bjuda in till markanvisningstävling om hur olika intressenter kan tänka sig att bygga ut ”Snippen” området i centrum.  Det är på höger sida av Strandvägen där det finns en grusparkering idag.

Stenunge Strand

Riksbyggen kommer att påbörja byggnationen av nästa huskropp på Stenunge Strand. Man kommer att schakta för ett garagebygge, kanske före midsommar annars efter semestern.

Campingen i Stora Höga

De borgerliga vill nu sälja ut marken i Stora Höga till högstbjudande.  Vi protesterar och vill bygga hyresrätter, det behövs för unga och äldre men också för de som separerar.  Stora Höga har idag inga hyresrätter kvar, efter att de borgerliga sålde de cirka 40 lägenheter som Stenungsundshem hade.  Det har inneburit att vi får ökade kostnader inom de sociala verksamheterna och personliga bekymmer för människor.

 Försörjningsstödet

Alltså utbetalning till människor för att de skall kunna leva har fortsatt att öka och kommer att öka med 10 procent i år .  Vi har delvis fått med oss de borgerliga att se över om de som har barn skall kunna göra skolarbetet hemma där det idag fodras Internetuppkoppling.

Budget 2013

Angående nästa års budget, så fortsätter de borgerliga att skära ner på välfärden. Vi har i vårt budgetalternativ mer pengar till förskola/skola, 11 miljoner kronor. Mer pengar till handikappomsorg, socialtjänst och omsorgen om våra äldre på 7 miljoner kronor.

Dessutom vill vi satsa förebyggande för att minska ungdomsarbetslöshet samt fixartjänster till äldre. Vi har trots detta ett positivt resultat på drygt 3 miljoner kronor.

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-10 22:54