Bomans nyhetsbrev mars 2012

Månadsbrev Mars 2012

Här kommer information om vad som kanske kommer att hända i Stenungsund, en del frågor är under utredning just nu.

 

Handel

Livsmedelsföretaget Netto vill etablera sig i centrala Stenungsund och har sökt planändring för att kunna öppna butik här.

Motorvägsavfarten i Stora Höga/Spekeröd utreds nu om det kan bli ett större köpcentrum (Socialdemokraterna säger nej till livsmedelshandel)

Det har inneburit att ICA vill etablera en Kvantumbutik.

Citycon, ägare av Stenungs torg, protesterar mot livsmedelshandel vid motorvägsavfarten.De kommer själva beställa en handelsutredning som visar vad en etablering kan få för konsekvenser på centrumhandel.

 

Budget 2013

De borgerliga vill att alla kommunala verksamheter skall skära bort två procent av kostnaderna, förutom Måltidsorganisationen.

Vi tror att de kommer ändra sig och följa vårt budgetförslag till stora delar. För de är inte beredda att ta konsekvenserna av sitt eget budgetförslag. Men det innebär att det är svårt att säga något bestämt om den närmsta tiden.

Investeringar kommer säkert att flyttas och förändras under året.

 

·        Färdigställande av cykelvägen till Kolhättan är framflyttad till 2013-14.

·        Ny simhall är framflyttad för att bli klar runt 2017

·        Ny Ishall kan vara klar till 2015

·        Ny träningshall (istället för befintligt simhall) klar 2017

·        Kyrkenorumskolans utbyggnad, klar tidigast 2014.

 

Vi kommer att behöva ta ställning till Vallens IF:s ansökan att flytta till Stora Höga, det finns inga pengar avsatta. En del av det jag informerat om kommer säkert att ändra sig eftersom den borgliga majoriteten har något svårt att besluta sig för vad som skall gälla. Återkommer så fort det klarnat.

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-20 17:05