Bomans nyhetsbrev oktober 2012

Detaljplanen för Nösnäsområdet med ishall och simhall kommer att ställas ut om ca en månad, detaljplanen kommer att kunna antas av kommunfullmäktige våren 2013.

Kommunen kommer att lämna en markanvisning när det gäller Munkeröd, uppe vid Bussterminalen.

Gamla SIF – området, där Stenungsunds idrottsförening hade sina fotbollsplaner, planerades att göra till industriområde/ båt uppläggning.  Nu har problem upptäckts med att marken är dålig, gammal sjöbotten. Dessutom måste man ,med nya riktlinjer, i Sverige lägga husen högre upp från marken för att klara framtida översvämningar från havet .

Eventuellt kommer kommunen starta ett planarbete när det gäller cykelväg mot Kolhättan, såvida det inte kommer en dom från Mark och miljööverdomstolen. Domen kan innebära att kommunen kan tvångsköpa till sig marken.

Ikväll, 15 oktober, vet vi om de borgliga lyssnar till befolkningen eller om man inte tar hänsyn till Ucklumsbor och barnfamiljer i Stenungsund. Nu har vi 9 miljoner kronor mer än när budgeten lades i juni månad. Den budgeten har ett överskott på drygt 15 miljoner kr.

Vad händer på Stenungs Torg?

Det planeras inte idag någon påbyggnad av lägenheter ovanpå gamla Akzo kontoret. Anledningen är att vi har nya bullernormer, så man kan inte bygga på liknande vis som man gjorde på andra sidan av Sandbergs plats. Om man skall bygga enligt dagens bullernorm så blir det tyngre byggmateriel, så att man måste påla mer för byggnaden och då stiger kostnaderna så mycket. En bygglovsansökan finns inlämnad för ett tvåvåningshus vid planket utanför Coop. Tvåvåningshuset kommer att innehålla affärer, vilka affärer är änne ej klart.

Restaurangen (Hamnkrogen) som varit stängd kommer att öppnas under november. Anledningen varför det dröjt beror på konkursansökan och tiden innan man kommer över lokalen.

Äldreboende C. W Borgs väg fördröjs av de borgerliga. Nu vill de dessutom börja utreda om det finns möjlighet till att bygga någon annanstans i centrala Stenungsund. Därför står planprocessen stilla, nu kan det inte stå något färdigt förrän tidigast 2015.

Nu vill borgarna utreda om man kan privatisera mera av handikappomsorgen som går under LSS o LASS. Detta trots att en utredning i Hofors kommun visade att det var Ebberöds bank att införa, så man lade ner det. Men det hindrar inte borgarna i Stenungsund, vi går naturligtvis emot detta förslag.

En sak som kanske kan komma att väcka upprörda känslor är att sophämtningen kommer att förändras under nästa år.  Goda exempel eller vad man bör tänka på mottages tacksamt.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-10-15 21:13