Bomans nyhetsbrev juni 2013

Från södra kommundelarna:

Detaljplanen för Kvarnhöjden i Jörlanda finns nu för samråd på Kommunhuset. Där man kan se hur det är tänkt med bebyggelse och vägförbindelser.Det har redan inkommit klagomål på att det är för många bostäder, att väganslutningar är fel och att några hus med fem våningar är för höga.Om man vill lämna synpunkter skall det ske före den 17 juni.

Moduler till förskolan som står söder om Jörlandaskolan kommer att tas bort. Behoven av förskoleplatser har minskat.

Detaljplanen för Spekeröds skola finns nu på samråd i Kommunhuset. Synpunkter skall vara inne före den 12 juni. Det är en skola med plats för 350 elever.

Förslag från tjänstemännen att riva Spekeröds Folkets park, vi är tveksamma till detta förslag.

 

Från centrala kommundelen:

Detaljplan för Bergsvägen ner mot Uppegårdsvägen, där Stenungsunds Hem vill uppföra ett 30-tal hyresrätter, finns nu ute på samråd och synpunkter skall ha inkommit före den 3 juli.

Bostadsområdet Solgårdsterassen, där pågår nu fördjupade arkeologiska utgrävningar. Beslut kan komma under senhösten om detaljplanen, det finns många synpunkter avseende trafik, buller samt mängden bostäder och höjderna på husen.

 

Norra kommundelarna:

Cykelvägen Ödsmål – Kolhättan är nu på samråd synpunkter skall vara inne före den 12 juni.

 

Övergripande frågor:

Kommunens budget för 2014 kommer att beslutas om på kommunfullmäktige måndagen den 17 juni. Det kommer nog mycket folk, för bland annat ska frågan om Nösnäsområdet och en ny ishall behandlas. Idag är det osäkert vilket beslut kommer att tas.

Vi ville på senaste kommunstyrelsen få fart på planarbetet och kunna starta byggandet av ett nytt äldreboende. Det har skjutits på ett antal år och nu vill de borgerliga sätta upp moduler för att lösa äldreboendet. Vi protesterar mot detta, vi anser att man skall skynda på med ett nytt boende istället.

En ny renhållningsordning med nya taxor kommer successivt att införas i kommunen. Det innebär att säckhanteringen kommer att försvinna och ersättas med ”soptunnor” på hjul.

 

Kommande byggprojekt

I planeringsarbetet för de kommande tio åren, kan man se möjligheter till totalt drygt 1700 nya bostäder i Stenungsund.

Utöver det som är beskrivit ovan är det följande projekt: Riksbyggen Stenunge strand (pågår).

Ytterligare ett 20 – tal hyresrätter vid Modistvägen på Hallerna, byggstart i höst .

Följande projekt tidigast om 3-5 år, en del först om 10 år.

Öster om Tallåsen mot Nyborgshusen, cirka100 bostäder.

Norumshöjd, där befintlig ishall ligger, 200 bostäder

Hallerna, norra 500 bostäder

Hallerna, väster om Kullens handelsträdgård, 300 bostäder.

Spekeröd, 300 bostäder

 

Återkommer efter kommunfullmäktige då vet jag lite mer säkert om olika saker.

Sidan uppdaterades senast: 2013-06-10 19:02