Oktober

Ekonomi

Kommunen kommer troligtvis att göra ett överskott i år på drygt 20 miljoner kronor Överskottet kommer dessutom att öka om man kan hålla nere underkotten i skolan, äldreomsorgen samt individ & familjeomsorgen. Att hålla budgeten är bra för framtiden, då kan vi ha kvar investeringar i människor. För pengarna har annars svårt att räcka till allt som vi vill nästa år.
 

Förskola/barnomsorg på obekväm arbetstid

Nu ska kommunen öppna natt och helgomsorg på en förskoleavdelning efter nyår. Det är en fråga som socialdemokraterna drivit sedan borgarna lade ner nattis. Nu har det gett resultat med insändare, protestlistor, interpellationer m.m.
Man skall även öppna “en” avdelning i kommunen som kommer att ha öppet från klockan 05.00-22.00. Vi vill att det skall vara tre avdelningar en i söder en i centrum och en i norra delen.
Konsekvenserna av det borgerliga beslutet innebär att man som föräldrar kan lämna barnet på förskolan klockan 05.00, men måste hämta någon gång mellan 7-8, för att köra det till sin ordinarie förskola. Det fungerar självklart inte. Vem kan gå ifrån jobbet för att flytta barnet?  Man jobbar normalt inte intill förskolan. Inget barnperspektiv, mycket dåligt beslut som kommer att gå ut över alla politiker. Även oss, fast vi ville ha annan lösning. 
 

Äldreboende

Byggnationen på Tallåsen med 20 nya platser har gått bra. Inflyttning startar i november. Vi har idag fyra personer som har rätt till boende och säkert ett flertal till som önskar.
När det gäller planerna för nytt äldreboendet på C. W. Borgsväg, är ärendet nu bordlagt av den borgliga majoriteten i kommunstyrelsen två gånger om. Trots att de ville ha beslut i fullmäktige före midsommar. Vi undrar vad som händer? Har man fått beslutsångest? 
Kanske har de fått sig en tankeställare efter att privatiseringen av delar av hemtjänsten (LOV) kostat mycket pengar?
Vi vill att det offentliga skall äga byggnaden och att den skall finnas för våra äldre under en lång tid framöver.
 
 

Båtuppläggningen


Borgarna vill flytta båtuppläggningen på Norra hamnplan till ”SIF”-området alltså nästan en km från båtupptagningen, för att bygga kontor på norra hamnplan detta motsätter vi oss, vi vill inte privatisera norra hamnplan.
           
 
 

Överklaganden

 Det har nu kommit in överklaganden om förhöjt politikerarvode till vice ordförande i kommunstyrelsen.  Förvaltningsdomstolen prövar detta ärende inom ett par månader.
 

Skollokaler i Stora Höga


Nu är det över en månad sedan skolstarten, men alla nya moduler till klassrum kommer vara på plats först efter höstlovet. Det beror bland annat på att Bildningsutskottets ordförande Erik Söderberg (fp), ihärdigt framhållit att skolan i Stora Höga inte kall vara större. Men nu måste det snabbt dit provisoriska lösningar, som varken är kostandseffektiva eller bra. Det har vi känt till i ett par år, ytterliggare att exempel på borgerlig politik i Stenungsund. Vi skall ta upp det på nästa Kommunfullmäktigemöte.
 

Hällebäcks industriområde

Kommunen kommer att sälja mark till Växellådsfabriken, som idag ligger bakom Bilia. De kommer att utöka sin verksamhet och öka antal anställda.
 

Högskolepolicy

”Beredningen Barn o Unga” ser över nuvarande policy. Har ni något inspel ni vill ha med: maila gunilla.hallberg@hotmail.se
 

Resecentrum i Stenungsund

Den 24 oktober kommer det att redovisas för kommunstyrelsen hur långt man har kommit med idéer och förslag. Färdigt för ställningstagande i slutet på året.
 

Budget 2012

På måndag kommer borgarna att presentera sitt förslag till budget för 2012. Då får vi se vad de tänker att våra skattepengar skall räcka till. Vi (S) kommer med en skuggbudget, där vi troligtvis avsätter mer pengar till vård omsorg och utbildning än borgarna. Vi håller igen på pengar till de tekniska områdena och kommer att lägga en budget som ger ett mindre överskott. Det finns en statlig utredning som föreslår att Stenungsund skall få högre statsbidrag år 2013 (ute på remiss nu) och förlorarna kommer säkert att protestera.

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-30 13:51