September

Politisk strid om pengar

 

Alliansen i kommunen försöker genomdriva - tvärt emot de regler vi har - att Arne Olsson ska få sammanlagt 120 000 kr extra för att han stöttar Kent Sylvan, det nya kommunalrådet. Vi socialdemokrater anser att givetvis ska vi ALLA hjälpa ett nytt kommunalråd men det gäller inte med skattemedel. Att nya personer får uppdrag är inget nytt och vi vet att det tar tid att lära sig nya saker men först och främst är det det egna partiet, sedan de partier man samverkar med men också tjänstemän och oppositionen som ska ställa upp.

Om de driver igenom detta så kommer vi i oppositionen troligen att överklaga detta till rättslig instans, för att få det prövat och förhoppningsfullt upphävt.

     

Äldreboende

 När det gäller äldreboendet så säger alliansen att de "är förvirrade". Istället för att besluta som de sagt att de vill d.v.s att det ska byggas ett äldreboende på C W Borgs väg och att det ska byggas ägas och drivas av någon annan än kommunen så har de stannat upp processen så att ingenting görs. Varför är det ingen som förstår...

Vi vill att ST-hem bygger och att vi ,när vi vet hur verksamheten ser ut, tar ställning till om den ska bedrivas med egen personal eller på entreprenad. Om vi äger huset så kan vi ändra oss, om det inte blir bra och- inte minst - styra ekonomin i framtiden.

     

Förskola på obekväm arbetstid

 Alltsedan alliansen i Stenungsund lade ner "Nattis" har vi Socialdemokrater, skrivit motioner, interpellationer och på alla sätt försökt återinföra förskola för barn vars föräldrar jobbar på obekväma tider. Nu finns det två förslag på gång, dels att utöka öppettiden på en till tre befintliga förskolor så att man öppnar kl.05.00 och stänger 22,00 och dels att öppna en förskola på nätter och helger. Det som bekymrar oss Socialdemokrater är att alliansen inte avsatt några pengar för detta.

Simskola  för 6-åringar,

som fanns när vi styrde i kommunen kommer

kanske att återinföras om de i "barn o unga beredningen" kommer att föreslå kommunfullmäktige detta.

 

Nytt resecentrum

, utredningen tar tid  så här ser det ut nu: Utredningen bekostas med en tredjedel var av Västtrafik ,Trafikverket och kommunen . Inventering sker under vecka 35-37 prövning av lägena St-torg , Brofäste och Nösnäs sker vecka 38-40, fördjupad utredning vecka 41-46 presentation av utredningsresultatet och slutsatser vecka 47-50. Vi begärde på senaste samhällsbyggnadsutskottet att nästa kommunstyrelse skulle få information och vad är utredningsunderlaget , vad är utgångspunkterna.

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-30 13:48