18 oktober - En dag mot traffiking och för människohandelns offren

Europeiska dagen mot människohandel

Slaveri i Europa förbjöds för mer än 250 år sedan, men fortfarande idag, år 2010, blir människor sålda som slavar, främst för sexuellt utnyttjande men också för tvångsarbete. För fjärde gången uppmärksammas på måndag den 18 oktober den europeiska dagen mot människohandel.

Enligt en rapport från FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC) är sexuellt utnyttjande den absolut vanligast formen av människohandel, men utnyttjande för tvångsarbete förekommer också. 79% av de offer som identifierats är kvinnor och flickor. Efter drog- och vapenhandel är handel med människor ett av de mest lönsamma brotten i världen.

EU håller för närvarande på att förhandla om den gemensamma lagstiftning för människohandel där Anna Hedh (S) är ansvarig förhandlare för Europaparlamentets räkning.

-Det är oerhört viktigt att vi får en ambitiös gemensam lagstiftning, med hårdare straff för människohandlarna, bättre skydd för offer och tydligt fokus på komma åt efterfrågan på tjänster från människohandelsoffer, säger Anna Hedh.

Källa www.sap.se

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-17 10:08