Detta bestämde S-kvinnor på förbundsmötet

S-KVINNOR KRÄVER STOPP FÖR SKATTESÄNKARPOLITIKEN

En väl finansierad välfärd är grunden för ett jämställt samhälle. När välfärden inte fungerar är det kvinnorna som får ta ett ännu större ansvar för samhällets obetalda arbete, som vård av barn och anhöriga. Ju högre vi prioriterar den gemensamma välfärden, desto bättre villkor kan vi ge lärare och förskollärare, bibliotekarier, vårdbiträden och socialarbetare. För den majoritet av kvinnor som jobbar i offentlig sektor är skattepolitiken än mer betydelsefull.

Efter sju år av borgerlig skattesänkarpolitik är nu den svenska välfärden i djup kris. Larmrapport-erna duggar tätt, från skolor, sjukhus och vårdhem. Fattigdomen ökar bland både kvinnor och barn. Den svenska, jämställda välfärdsmodellen är på väg att rämna.

Det är dags att tydligt göra klart att den gemensamma, skattefinansierade välfärden behövs och måste få kosta. Det är en förutsättning om vi vill bygga ett solidariskt samhälle och en stark samhällsekonomi, och ge kvinnor i alla samhällsklasser chans till jobb, fritid och ekonomisk självständighet.

  • S-kvinnor kräver stopp för fler skattesänkningar och att välfärden prioriteras!

S-KVINNOR STÖDJER THE SYRIAN WOMEN NETWORK

Syrien förblöder i väntan på hjälp. Bland Syriens kvinnor är lidandet ofattbart. Palmecentret starta­de i våras nätverket The Syrian Women Network, som arbetar för fred, jämställdhet och demokrati. Målet är att öka kvinnors inflytande i fredsprocessen. S-kvinnor stödjer insamlingen och uppmanar våra medlemmar i hela landet att delta i insamlingen för Syriens kvinnor.

Efter två år av krig är den humanitära situationen i Syrien katastrofal. Över 100 000 människor har redan dödats i Syrien. Civila dödas och skadas varje dag och miljontals har tvingats fly från sina hem. Sedan i juli 2012 bedöms våldsamheterna i landet som inbördeskrig. I dagarna har vi mötts av fasanfulla bilder på döda barn och vuxna, med rapporter om kemiska attacker.

FN:s säkerhetsråd har varit blockerat och handlingsförlamat. Men i dagarna har en FN-ledd inspek­tion påbörjat sitt arbete med att förhandla om tillträde till platser i Syrien i syfte att utreda huruvida kemiska vapen har använts mot civilbefolkningen. Denna och fler oberoende utredningar av situa­tionen i Syrien är nödvändiga i syfte att utreda vad som faktiskt händer i landet. Detta kan i sin tur påverka FN:s säkerhetsråd att agera.

  • S-kvinnor kräver att våldet i Syrien upphör!

S-KVINNOR KRÄVER ATT VÄSTSAHARA ERKÄNNS SOM SJÄLVSTÄNDIG STAT

Västsahara ockuperas sedan 1975 till stora delar av Marocko. Innan dess ockuperades området av Spanien. Inledningsvis försvarade sig det västsahariska folket mot sina ockupanter. 1991 ingrep FN med löfte om folkomröstning om Västsaharas framtid, och då lade västsaharierna ner vapnen och har jobbat fredligt sedan dess. Men den utlovade folkomröstningen förhalas av Marocko.

Inget land har fullt ut erkänt Marockos rätt till Västsahara, men Marocko får politiskt stöd av bland annat USA, Spanien och Frankrike. Marocko får också stort ekonomiskt stöd av EU, och har även fiskeavtal med EU för Västsahariska vatten, vilket bryter mot internationell rätt.

S-kvinnor har länge verkat för att stödja ett fritt Västsahara, och lyft frågan i riksdagen. I december 2012 tog riksdagen ett historiskt viktigt beslut om att Sverige ska erkänna Västsahara som stat. Men den borgerliga regeringen är emot erkännandet och hänvisar till kriterier för erkännande av stat. Västsaharas självständighet måste prioriteras och lidandet för det västsahariska folket måste ta slut.

  • S-kvinnor fördömer starkt den marockanska ockupationen av Västsahara och kräver att Sverige erkänner Västsahara som stat.

S-KVINNOR FÖRDÖMER OCKUPATIONEN AV PALESTINA

Israels ockupation av Palestina har länge kostat människoliv och raserat samhällen. Den israeliska ockupationen är illegal enligt FN och folkrätten.

Den Socialdemokratiska kongressen 2013 beslutade att inga vapen ska exporteras till diktaturer och länder som grovt och omfattande kränker mänskliga rättigheter. Export och import av krigs­materiel till Israel är inte förenligt med reglerna för svensk vapenexport. EU bör inte ha något militärt samarbeten med Israel så länge Israel ockuperar palestinska områden.

  • S-kvinnor kräver att Sverige erkänner staten Palestina enligt 1967 års gränser.

EU och Sverige betraktar de israeliska bosättningarna på ockuperad mark som brott mot interna­tionell rätt och hinder för freden. Ändå importerar EU varor från bosättningarna för mer än två miljarder kronor per år, vilket bidrar till att finansiera bosättningspolitiken.

Varor från ockuperade områden märks ofta falskt med ”Made in Israel”. Det gör det omöjligt för konsumenterna att veta ursprungsland. Storbritannien och Danmark har utvecklat systemet ”Märk ockupationen” för att märka bosättarprodukter, så att konsumenterna ska kunna ta ställning till om man vill bojkotta varorna. Sverige bör göra detsamma!

S-kvinnor fördömer starkt ockupationen och stödjer initiativet ”Märk ockupationen”

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-10 12:32